Crusader Kings 2: Nasıl Oynanır?

Deus Vult!

Dediğimiz gibi, oyunda kafanıza göre herkese savaş açamazsınız. Bir “Casus Belli” yani meşru savaş nedenine ihtiyacınız var. Bu savaş sebeplerinden en önemlileri ve en çok kullanacaklarınız şunlar;

1- Farklı Bir Dinden Olan Ülkeye Karşı “Holy War” İlan Etmek

Bu olay “Haçlı Seferi” veya “Cihat” değil, daha ziyade “Tanrı-Allah yolunda savaşa gitmek” gibi bir şey. Bu türden bir savaş sebebi için bahaneye gerek yok, farklı dinden bir ülkeye sınırınız varsa Holy War açıp o ülkeye savaş ilan edebilirsiniz. Bu tür savaşları kazanırsanız dini anlamda herkesin gözünde yücelirsiniz. Üstüne, bu yolla dükalık büyüklüğünde (2-5 bölge) toprakları bir anda ele geçirebilir ve bu toprakları doğrudan kendinize bağlayabilirsiniz. Yalnız dikkat edin, bu tarz savaşlara, düşman dinden olan diğer ülkeler de katılıp orayı savunmak için mücadele edebilirler ve işiniz bazen ciddi anlamda zora girebilir. Apulia Dükalığı olarak başladığınızda hemen Sicilya’da 2 bölgesi bulunan Kalbid Emirliği’ne Holy War ile savaş ilan edebilirsiniz. Bu arkadaşlar Şii oldukları için yakındaki Sunni müslümanlar bunların yok edilmesini pek umursamayacaktır. Mısır’daki Şii Fatımi Sultanlığı ise Sicilya’ya uzak olduğundan bu savaşa karışmayacaktır.

Sicilya bizim olacak!

2- Düklük Hakkı Dolayısıyla Bir Kontlukta Hak İddia Etmek

Apulia Dükalığı, “de jure” olarak, yani meşru vaziyette olması gerektiği haliyle Apulia, Bari ve Lecce kontluklarından ve bu bölgelerden oluşuyor. Oyunda normalde bu bölgelerin hepsi sizin kontrolünüzde. Ama diyelim ki Lecce kontu isyan etti, bağımsızlığını kazandı ve Lecce Kontluğu olarak ayrı bir ülke kuruldu. İşte bu durumda, “Toprak benim hak benim!” diyerek o kontluğa savaş ilan edebilirsiniz. Savaşı kazanmanız halinde Lecce Kontluğu da size bağlanmış olacak. Ancak bu tarz savaşlarda o bölgeyi doğrudan ele geçirmiş olmayacaksınız, Lecce kontu yine o bölgenin yöneticisi olacak ancak artık size bağlı bir vassal olacak. Haliyle sonrasında da size pek iyi hisler beslemeyecek ama bir yerden sonra “Kim takar Lecce kaymakamını…” diyebilirsiniz. (Harita modlarından “de jure duchies”, “de jure kingdoms” ve “de jure empires” modlarını seçerek hangi bölge meşru olarak hangi dükalığa, krallığa vs ait bunu görebilirsiniz.)

Haritanın “meşru dükalık toprakları” yani De Jure Duchies modu

3- Kontluk Hakkı Dolayısıyla Bir Kontlukta Hak İddia Etmek

Yukarıda chancellor karaktere Fabricate Claim görevi verebileceğinizden bahsettim değil mi? Hah, işte nedeni buydu. Bu sayede o kontlukta sizin de hakkınız olduğunu savunabilir ve bölgeyi kontrol eden yöneticiye savaş ilan edebilirsiniz. Savaşı kazanırsanız o bölgenin kontu siz olacaksınız ve bölge doğrudan size bağlı olacak.

O zaman toplayın askerleri cenge çıkıyoruz!

Assemble the Army!

Peki nasıl asker topluyoruz? Nasıl savaşa gidiyoruz? Savaş ilan edildikten sonra “Military” sekmesinden “Raise Personel Levies” ve “Raise Vassal Levies” seçeneklerine basarak hızlıca tüm asker gücümüzü toparlayabiliriz. “Personal Levy” dediği doğrudan bizim hükmettiğimiz topraklarda ve kalelerde yetişen askerler. “Vassal Levy” dediği ise bizim hizmetimizdeki vassalların askerleri. (Tam karşılığı olmasa da kapıkulu ve tımarlı asker ayrımı gibi düşünülebilir.) Vassal Levy olan askerlerin masraflarının bir kısmını vassallar karşılıyor ve bu birlikler uzun süre savaşta kalırsa vassallar bu durumdan memnun olmuyor.

Askerlerimizi çağırdığımızda haritada artık görünür oluyorlar.

Asker toplama seçeneklerine bastığınızda her bölgeden askerler bir anda haritada belirecek. Bunları kaç tane ordu altında toplayacağınız size ve savaş planınıza kalmış. Aynı bölgedeki birliklerin hepsini seçip “Merge Selected Units” dediğinizde bunlar tek bir ordu altında birleşir. Ben genelde birlikleri birkaç ana ordu altında topluyorum, büyük meydan savaşı olacağı zaman bu ordular aynı bölgede dövüşüyor, tehlike geçip iş kale kuşatma aşamasına gelince ordular birbirlerine yakın düşman topraklarını kuşatmaya girişiyorlar ve aynı anda birkaç bölge birden kuşatıyorum. Kalelerin güçleri iyice azalınca “Assault” deyip hızlıca kaleyi ele geçirebilirsiniz ama bu işi kuşatmanın başında kale duvarları sağlamken yapmayın yoksa zaiyatlarınız çok fazla olur ve kuşatma zora girer.

Sürün atları!

Savaş skorunuz 100’e iyice yaklaştığında önce “Offer Peace” sonra “Enforce Demands” seçeneği ile isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebilirsiniz. Unutmayın, savaş sebebi ne ise istekler de o şekilde olur, düklük hakkı için savaş açıp tüm toprakların doğrudan size bağlanmasını sağlayamazsınız veya ülkede iç savaş çıkarsa bu savaşta mağlup ettiğiniz rakiplerden kontluklarını size devretmelerini isteyemezsiniz. (Ancak yasayla kontluk devralma hakkını aldıysanız bunu yapabilirsiniz.) Savaş bitince tüm askerleri yine aynı şekilde “Dismiss” seçeneğine basarak evlerine gönderin ve asker beslemenin ek masraflarından kurtulun.

Çatışmada düşman komutanı esir alırsanız (komutanlarınız yüksek Martial seviyelerine sahipse bunu yapabilirsiniz ama sonuçta biraz da şansa bakıyor) kolayca savaşı bitirebilirsiniz. Diğer türlü bölgeleri kuşatıp, kaleleri düşürüp 100’e yakın Warscore toplamanız lazım.

Merkezi Krallığı Güçlendirmek

Tarihte de olduğu gibi oyunda da krallıklarda, kralın doğrudan yönetebileceği toprakların bir sınırı var. Kral, ülke topraklarının geri kalanını vassalları aracılığıyla yönetmek ve birilerine kontluk vermek durumunda. Peki bir bölgeye doğrudan hükmetmek ve orayı yöneten kontun, dükün vs size bağlı olması arasında ne fark var? Çok!

Bir bölgeyi doğrudan yönettiğinizde (örneğin Dük Robert, aynı zamanda Apulia ve Catanzaro Kontu ünvanlarıyla Apulia ve Catanzaro bölgelerini doğrudan yönetiyor) oranın tüm askeri ve ekonomik kaynakları size akıyor. O bölge 100 asker yetiştirebiliyorsa savaş durumunda 100’ünü de çağırabilirsiniz, vergi olarak bölgeden 10 altın geliyorsa bu altınların tümü krallık hazinesine gelir. Ancak bölge size sadece bağlı ise, örnek olarak savaş durumunda bölgenin 100 askerinden sadece 30’unu alabilirsiniz, vergi olarak da bölgeden 3 altın gelir. (rakamlar yasalara, vassalınızın sizi sevmesine göre vs değişebilir)

Bir sürü bölge ve şehri bir anda ele geçirirseniz bölgelerdeki şehir, kilise ve küçük kalelere Create New Vassal ile düşük rütbeli soylu yöneticiler getirin.

Doğrudan yönetebileceğiniz “kale” sayısına oyunda “Demesne Size” deniyor. Bir bölgedeki şehirler, kiliseler, ufak kaleler vs çok önemli değil, bu kaleleri mutlaka şehir valilerine veya başrahiplere dağıtarak üstünüzden atın ve gereksiz yere “Demesne” sayısı kaplamasınlar. (Bu iş için önce bölgeye tıklayın, sonra bölgedeki şehre tıklayın ve “Create New Vassal” seçin.) Ancak bölgeye hükmeden en büyük kale, o bölgeyi kontrol etmek istiyorsanız sizde bulunsun. Diğer bölgelerde de, bölgeyi kontrol etmek için sadece en büyük kale doğrudan size bağlı olsa yeter, gerisi çok önemli değil. Bir soyluya kontluk vermek içinse soyluyu seçip “Grant Landed Title” tıklayın ve vermek istediğiniz kontluğu seçin. (Örnek: Dük Robert ile Palermo ve Siracusa’yı hızlıca ele geçirdikten sonra önce bu bölgelerdeki şehir ve kiliselere liderler verip, sonra Palermo’yu doğrudan size bağlı olarak bırakıp Siracusa’yı toprağı olmayan bir komutanınıza vermek isteyebilirsiniz.)

“Demesne Size”dan fazla bölge kontrol ettiğinizde bir miktar vergi dezavantajı alırsınız ve vassallarınız bu işten pek hoşlanmaz. Normal şartlarda bunu pek yapmayın. Ama geçici süreliğine, yakın zamanda bitecek bir savaş sırasında, aklınızda başka işler varken vs 1-2 bölge fazladan yönetebilirsiniz. Savaş bittiğinde, tekrar şartlar normale döndüğünde bu bölgeleri size iyi hizmet edeceklerine güvendiğiniz vassallarınıza devredebilirsiniz.

Krallık Yasaları

Yasalar, günümüzde de olduğu gibi feodal toplumlarda da ülkelerin nasıl yönetildiğini belirliyor. Bu yasalara “Laws” sekmesinden göz atabilirsiniz. Yasalardan en önemlilerinden biri “Inheritance Laws”, yani kral ölünce toprakların nasıl el değiştireceğini belirleyen yasa. Birçok Hristiyan krallık, “Agnatic-Cognatic Gavelkind” yasası ile oyuna başlıyor. Bu ne demek? Şu demek; Gavelkind türü yasalarda kral ölünce topraklar oğulları arasında pay edilir. (Ancak sağ oğul yoksa sıra kızlara gelir.) En büyük oğul krallık ünvanını alır, ayrıca en büyük düklük ve kontluk ünvanlarını alır. Diğer oğulsa ikinci bir krallık, düklük veya kontluk ünvanı varsa bunu alır. Üçüncü oğul aynı şekilde üçüncül ünvanlar varsa bunu alır.

Örnekle açıklayalım; Apulia Dükü olarak başladınız, Apulia ve Catanzaro kontluklarına doğrudan hükmediyorsunuz. Sicilya’da savaşarak da Palermo kontluğunu doğrudan size bağlı olacak şekilde kazandınız. Yukarıda zaten uyarı verecektir: Title Loss on Succesion. Bu şu demek; Dük Robert ölünce en büyük oğlu Prens Bohemond olarak oyuna devam edeceksiniz. Bohemund Apulia Dükü ve Apulia Kontu olacak. Catanzaro kontluğu Prens Roger’a, Palermo kontluğu ise Prens Guy’a geçecek. Bazen bu iş çok daha can sıkıcı olabilir, örneğin Kastilya Kralı Sancho olarak oyuna başladınız, Leon Krallığı’nı da fethettiniz ve artık Kastilya ve Leon’un ortak kralısınız. Fakat karakter öldüğünde iki varis bırakırsa, prenslerden biri Kastilya, diğeri Leon kralı olur ve topraklar yine ikiye bölünür.

Yukarıda “Title Loss on Succession” uyarısı veriyor, diyor ki “sen ölünce varisin tüm ünvanlarını almayacak, bazıları diğer oğullarına gidecek…”

Bu işi çözmek ve toprakların, ünvanların hepsinin tek bir kişiye geçmesini sağlamak için bu yasayı değiştirmeniz gerekiyor. “Toprakların tümü ailenin en büyük üyesine gitsin.” diyen Seniority yasası buna çözüm olabilir ama tavsiye etmiyorum. Biz yine en sevdiğimiz “Toprakların tümü en büyük oğula geçsin.” sistemine dönelim, yani Primogeniture. Bunu yapmak içinse öncelikle “Realm” yasalarından “Late Feudal Laws” seçeneğini açmamız lazım. Ama bir sıkıntı var… Bu yasayı hiçbir konsey üyesi istemiyor… Ne yapacağız?

Bu haliyle Late Feudal Law geçireyim derseniz konsey “Haydi ordan!” deyip olayı kapatır.

Yorumlar