Yeni Star Wars Filmiyle Kaybolan, Güçteki Siyasi Derinlik

1.4 – Jensaarai

Jensaarai, klon savaşları sırasında ortaya çıkmış bir gruptur. Gücün aydınlık ve karanlık tarafının çok net ayrılmış olduğunu ve iyi niyetle kullanılan Karanlık Gücün hala Karanlık Güç olduğunu kabul ederler. Ama Güç karanlık taraf olmadan eksiktir ve karanlık tarafın istisnasızca yasaklanmasını reddederler.

Lazer geçirmeyen zırh giymek ilk bunların aklına geldi.

Lazer geçirmeyen zırh giymek ilk bunların aklına geldi.

Jedi ve Sith öğretilerinin doğrudan birbiriyle çelişmeyen kısımlarını derleyip bir öğreti oluşturmuşlardır. Bu öğreti doğal olarak pek sağlam değildir, zaten sonradan gittikleri yolun saçmalığını idrak edip Jedi’larla orta yolda buluştular.

2 – White Current

White Current mezhepleri, gerçek dünyadaki eski adet doğa dinleriyle benzeşir. Evrenin devamlılığına gücün yön verdiğine inanırlar. Güç tıpkı zaman gibi kendi yolunda akan dev bir nehirdir. Bu anlayışta gücün dengesinden bahsedemeyiz. Güce sahip çıkmaya çalışan nihayetinde boşa çabalar.  Gücü günlük hayatın olağan bir öğesi olarak emare ederler.

2.1 – Ithorian Nature Priests

Ithor gezegenine doğmuş, oraya has bir tarikattır. Güç onlar için etraflarındaki canlılıktır. Gücü evrenle uyum içinde yaşamak için kullanırlar. Devam ettirdikleri görüş druidiktir. Gücün keyfekeder şekilde ikiye ayrılması çok kafalarına yatmaz, doğayla uyuma öncelik verirler.

Temsili Ithoran

Bütün işi çiçekle böcekle.

Bütün toplum tarikatın parçasıdır, Güç kullanıcıları yönetici pozisyonundadır ve her daim toplumu doğayla uyum yönünde yönlendirirler. Bazı aileler çocuklarını Jedi tarikatına verdikleri için Ithoran Jedi’lar da vardır.

2.2 – Baran Do Sages

Baran Do bilgeleri, Kel Dor toplumunun içinden çıkan bir tarikattır. Güç, etraflarındaki canlılıkla kurdukları bir özel ilişkidir. Gücü çevrelerini anlamak ve ona göre hareket etmek için kullanırlar. Bu açıdan Baran Do şamanist bir öğretidir. Gücü özellikle bilgi edinmek ve anlamak için kullandıklarından etik arayışları sığdır.

 

Skywalker'lar ihtiyar heyeti ile istişare ederken.

Skywalker’lar ihtiyar heyeti ile istişare ederken.

Tarikat her zaman toplumun yanındadır ama ayrı durur. Temelde geleceğe dair çıkarımlarda bulunarak topluma yardımcı olurlar. Jedi tarikatıyla bağlantıları olduğu zaman çocuklarını eğitim için Jedi’lara vermekten kaçınmazlar.

Kendi öğretileri doğa odaklı “white current” benzeri olsa da sonradan “aydınlık/karanlık” itikadını benimsemişlerdir.

2.3 – Fallanassi

White currrent felsefesini benimseyen ve sırf kadınlardan oluşan bir tarikattır. Anarko-pasifisttirler, başkalarına doğrudan zarar vermediği sürece gücün şahsi doğrultuda kullanılmasına inanırlar. Bu sebeple korunma ve illüzyon konusunda çok gelişmiş bir Güç kültürleri vardır.

Savaş sanatı kandırmaca üzerine kuruludur.

Savaş sanatı kandırmaca üzerine kuruludur.

3 – Potentium

Potentium öğretisinde Güç tektir, ama insanları alıp götüren bir nehir değildir. Potentiumcular için Güç bir araçtır, kötülük ve iyilik sadece Gücü kullananın niyetindedir. Aynı ikilemciler gibi Güç’ün ve Güç kullananların idare edilmesi gerektiğini düşünürler, sadece uyguladıkları kıstaslar değişiktir. Bu prensipte kişinin elinden yıldırım atması kötü değildir, önemli olan ne yöne doğru attığıdır.

Temsili

Temsili

Potentiumcular çok kabullenici ve evrenselci olduğundan kendi içinde devamlı bölünmez. Bir de çok düz oldukları için afilli resim bulamadım, baya sırtında jedi cübbesiyle belinde lazer kılıcıyla geziyorlar.

4 – Aing-Tii Keşişleri

Aing-Tii ırkının Güç ile olan deneyimi, “Burası iyi, şurası kötü” gibi kaba tanımlara sığamayacak kadar derindir. Çok tanrılı bir dine inanırlar ve Güç kullanma yeteneklerini tanrıların hediyesi olarak görürler. Bu kendilerine has anlayışı “Güç gökkuşağı gibi çok renklidir” diye özetlerler. Aing-Tii felsefesinde kişilerin iyi veya kötü olduğu söylenemez. Tanrıların planına inanırlar ve tanrıların planında herkesin yeri ve rolü bellidir. Güç konusundaki yeteneklerine dayanarak kendilerini  tanrının seçilmişleri olarak görürler. Bu sebeple yabancı toplumlarla ilişkilerini özelikle kısıtlı tutarlar.

Bunlar da evreni çözmüş ama estetik cerrahiyi çözememiş

Bunlar da evreni çözmüş ama estetik cerrahiyi çözememiş

Aing-Tii öğretisinin en önemli özelliği doğal yeteneği olmayan bireylere de Güç kullanmayı öğretebilmeleridir.

Star Wars VII: The Force Awakens ile ilgili diğer yazılarımız için:

STAR WARS VII: THE FORCE AWAKENS MAKALELERİ

Yorumlar