Murat Nahçivani şimdiye kadar 16 yazı kaleme almış.