Kıyamet Sonrası Rol Yapma Oyunları

“3. Dünya Savaşı’nı bilemem, fakat 4. Dünya Savaşı taş ve sopalarla yapılacaktır.”

– Albert Einstein

Tüm dünya mahvolmuş durumda; Tanrı gazabını göstermiş, Üçüncü Dünya Savaşı gerçekleşmiş, insanoğlu aradığı ölümsüzlük yolunda yeni bir biyolojik silah geliştirerek kendini mahvetmiş veya elindeki bütün kaynakları tüketerek, en sonunda birbirine saldırmaya başlamış olabilir.

Tüm bu olasılıklardan herhangi biri sizin senaryonuz olacaktır. Fakat, senaryoların farklılığı sonucu değiştirmiyor. Elinizde kalanlar; Mahvolmuş bir Dünya ve Kaos…

kg2

Başlangıcın Sonu ve Sonun Başlangıcı

Artık elinizde bir şekilde mahvettiğiniz dünya ve tüm bu dünyayı saran kaos var. Peki, bundan sonrası? Oyununuz; Kıyamet sonrası insanların hayatta kalacağı gerçekçi bir dünya mı olacak? Yoksa, mahvolan dünya yeni ve korkunç ırkları mı doğuracak?

Dünyanızı yaratırken işe “Başlayan Kıyametin Nedenini” belirleyerek başlayın. Dünya nasıl kıyameti yaşadı? Üçüncü Dünya Savaşı mıydı? Tüm kaynaklar tüketilmiş miydi? Yoksa biyolojik-kimyasal bir silah mı bütün bunlara neden oldu?

Yaptığınız bu seçim, sizin senaryonuzu ileride etkileyecektir. Örneğin, Biyolojik-Kimyasal silahların kullanılması ile birlikte, dünyanın çeşitli bölgelerinde patlayan füzelerin insanların büyük bir çoğunluğunu öldürüp, kalanları ise birer zombiye dönüştürmüş olması, sizin fantastik dünyanıza kolaylık sağlayacaktır.

Bununla birlikte, dünyadaki tüm kaynakların tükenmesi ile birlikte ülkelerin kaynak elde etmek için birbirine girerek, dünyayı mahvetmesini konu alan bir “Son” bir başka deyişle; “Başlangıç” düşünüyorsanız; kaynaklar tükendiği için, oyuncularınızın rahat bir şekilde petrol bulup, araç kullanması saçma olurdu.

kg3

Kurgusal Seçenekler

Zaman

Zaman sizin için belirleyici olacaktır. Dünya ne zaman bu hale geldi? Yakın tarihte mi, yoksa günümüzden daha ilerleyen dönemlerde mi? Zamanın belirleyici olduğu nokta, sizin bu yitik dünyada oyuncularınıza sunacağınız imkanları tamamen değiştirmektedir. Kurguya göre 20. yy. ortasında ve sonlarına doğru kıyameti gören dünyada, bugün kullandığımız teknolojiyi bulmak ve oyuncularınıza sunmak, gerçekçi olmadığı gibi saçma olacaktır.

Ayrıca, var olan kaynakların bitimi ile çıkan savaş ve bu savaşın ardından kıyamet sonrasını yaşayan dünya için, günümüz ve günümüzden sonrasında, kaynakların ortalama olarak ne zaman tükeneceğine dair bilgiler bulunmaktır. Yani, Kaynaklar yüzünden birbirine savaş açan ülkelerin dünyanın sonunu getirmesi, günümüzden yıllar sonrasına tekabül edecektir.

kg4

Neden

Yukarıda sıklıkla bahsetmiş olduğum dünyanın yıkılış nedeni, sizin oyunlarınızı etkileyecek olan önemli faktörlerden bir diğeridir. Dünyanın yıkılış nedeni, oyunun ilerleyen safhalarında sizin oyuncularınıza sunacağınız imkanlar, kullanacağınız yetenek ve marifetlere kadar farklılık gösterecektir.

  • Kaynak yüzünden çıkan savaşların ardından, kaynak bulmak zor olacaktır.
    • Nükleer faciaların ardından, mutasyon geçirmiş insan yada insanımsılar yeryüzünde dolaşmaya başlayabilirler. Veya, Dünyanın belirli bölgeleri yaşanamayacak derecede zehirlidir.
    • Normal bir savaş ardından, düzenin yok olması ile birlikte insanların çıkardığı isyanlarla dünyanın kaosa sürüklenmesi, her türlü kaynağın ve teknolojiyi kullanılabilir kılsa da, bunları kısıtlı olarak gerçekleştirebilecekleri anlamına gelir.
    • Modern Sistemlerin hata vererek, insanlığın sonuna neden olması. Örnek olarak gelişmiş, yapay zekalı robotların insanlara karşı ayaklanmaları ve yapılan büyük savaş sonrasında tüm dünyanın mahvolması. Böylece, oyunlarınıza avare gezinen, yapay zekaya sahip robotları dahil edebilmenizi sağlar.
    • Dünya dışı tehditler. Uzaylıların insanlığa son vermeye gelmeleriyle birlikte, dünyanın dış tehditlerle yıkılmasının ardından, çeşitli uzaylı ırkları oyunlara dahil edebilirsiniz.

kg5

Bunlar sadece, en belirgin örneklerdir ve daha da genişletilip, değiştirilebilirler. Ya da var olan tüm bu genel kurgular bir arada olabilir.

Yorumlar