Rol Yapma Oyunlarında Siyasi Güç Odakları

Büyücüler kendi başlarına çok yüksek bir güç odağı olurlar. Küçük yerleşimlerde bile ormanda yaşayan yaşlı cadı, büyük yerleşimlerde bilge/deli büyücüler ya da büyü loncaları filan çok muhteşem bir güç sergilerler. Çoğu zaman karıştıkları konuda çok etkili olurlar. Ama genelde gündelik şeylere pek karışmazlar. Ayrıca yine gündelik işlerle ilgili yönetim otoriteleri pek olmaz. Başında oldukları şehirler filan olsa bile bunları valiler ve soylular atayarak yönetirler. Çünkü D&D’de büyü gerçekten vakit alan bir iştir ve hem yönetici hem büyücü olabilecek yetenekte kişiler nadirdir. Zaten çoğu zaman da felaketle sonuçlanır bu çaba.

Suç organizasyonları (mafya gibi şeyler, hırsız loncaları, kaçakçılar, çeteler vs.) otorite sahibi olmasalar da muazzam güç sergileyebilirler. Genelde bunlarla ters düşen diğer güç odakları ciddi sıkıntılar yaşarlar. Oyuncular için ise önemli bir kaynak ya da tehlikeli düşmanlar olabilirler.

D&D bir fantezi oyunu ve fantastik şeyler de güç odağı olabilirler. Bunlardan en basit örnek olarak akla gelen, şehrin altındaki dehlizlerden gelen kara elfler olabilir. Bunlar karanlıklardan olayları yönlendirerek, olmadık kişileri karşı karşıya getirerek bozgunculuk çıkarabilir ve düşmanlarının planlarını bozabilir. Aynı şekilde, kilit kişilerin zihnini ele geçiren bir mind flayer; elçileri yoluyla kararlarını bildiren bir ejderha (bazen doğrudan da yapabilir); hatta bazı durumlarda doğrudan mitolojik tanrılar ya da avatarları da yerleşim birimlerinde söz sahibi olabilirler.

Bazı durumlarda güç odakları, araya paravanlar (proxy) koyarlar. Çoğu zaman da aralarındaki çıkar ilişkileri sebebiyle birbirlerinin işlerini yaparlar. Örneğin şehir muhafızları, bahşiş alacaklarını bildikleri için tüccar loncasına bağlı dükkanları daha iyi koruyabilir. Mahkemeler, soyluların tanıklığını köylülerinkine tercih edebilir. Arada kuvvetli bir aracı varsa imparator, normalde görüşmeyeceği kişilerle görüşebilir. Ya da takıştığınız birisi, arkanızdan çetecileri yollayabilir. Böylece farklı aktörlerle farklı sebeplerden karşılaşabilirsiniz.

ibram6

Daha örnekler çoğaltılabilir. Ama lafı uzatmamak için DM’ler açısından işin nasıl olabileceğine geçiyorum.

DM’ler, yerleşim biriminin büyüklüğüne göre kendi motivasyonları olan birden fazla güç odağı koyar, bunlar arasındaki ilişkileri de belirlerse daha eğlenceli ve “yaşayan” bir toplum oluşturmuş olur. “köyün yaşlılar konseyi”nden daha iyi şeyler çıkarılabilir. Sırf bunları düşünmek ve tasarlamak bile başlı başına bir zevk olabilir.

Aşağıda hızlıca düşündüğüm birkaç örnek vererek yazıyı sonlandırmak istiyorum.

  • Köy: kan davasına karışmış iki aile, köyün civarında dolaşan ve köyü tehlikelerden koruyan korucu.
  • Köy: köyü tehdit eden orkların lideri, köyü korumak için tutulmuş paralı askerlerin lideri, köyün zengini.
  • Kasaba: bir lord, kasabanın altındaki bir şeye tapan gizli bir tarikat, lordun arkasından iş çevirip paraları hacılayan bir yaver. Bu yaver neredeyse lord kadar kuvvet kazanmış ama tarikatle alakası yok.
  • Kasaba: Civar köylerden gelenlerin kurduğu bir pazar gibi bir yer burası. Kalıcı yerleşmiş az kişi var. Bu yüzden o köylerin temsilcileri ve pazarın yöneticisi olan tüccar.
  • Şehir: Şehrin kralı, eşi kraliçe (birbirinden ayrı işler çeviriyorlar), lordun hizmetindeki büyücü ve onun adamları, şehirde sözü iyi geçen bir ufak soylu(şehrin gelirlerinden ve sorumluluklarından bazıları buna bahşedilmiş olabilir), daha güçlü bir ülkenin karşı çıkması tehlikeli olacak elçisi, geniş bir çeteye hükmeden katil bir kişi.
  • Şehir: Şehri yöneten ejderha, ejderhanın izniyle kurulmuş ama halk üzerinde otorite sahibi olmuş bir tapınak, ejderhanın hazinesine büyük katkılar yaptıkları için önemli yere oturmuş tüccarlar.

Ürettikçe üretilir. Ama bunların herhangi bir sorunla ya da durumla karşılaştıklarında birbirlerinden farklı düşüncelere sahip olmaları, kendi amaçlarına ulaşmak için birbirlerini ne kadar çiğneyecekleri, çatışma durumunda ne kadar ileri gidebilecekleri gibi şeyleri bile düşündüğümüzde işler iyice çetrefilleniyor. İşte bunları kullanmak gerekli.

Oyunlarınızda benzeri yapılar kullandıysanız ya da kullanmayı düşünüyorsanız, anlatacak anılarınız filan varsa yorumlarınızı bekliyorum.

Yorumlar