A’dan Z’ye Warhammer 40K Evreni – Engizisyon

“Yanımda her zaman taşıdığım ufak bir mühür var. Çok dikkat çekmeyen bir kutunun içinde sakladığım, üzerine Engizisyon arması oyulmuş ve kısa bir özlü söz yazılmış basit bir obje. Bu küçük mühür ile bir gezegenin ve üstündeki milyarların yaşamasına veya ölmesine karar verebilirim.”

-Engizitör Thraviam Flast

40000 yılının karanlığında, iç ve dış düşmanlar tarafından adım adım çökertilen İmparatorluğun her köşesinde irili ufaklı savaşlar yaşanır. İmparatorluğun donanma ve orduları ağır ve hafif silahlarla, uzayda ve gezegenlerde açık olarak savaşırken, çok daha arka planda insanoğlunun ruhları için daha gizli bir savaş vardır. Bu savaşta İmparatorluğun ilk ve son savunması Engizisyondur.

25 yıldan fazladır sürekli olarak hikayeleri anlatılan 40K evreninde neredeyse her konunun tarihi, gerektiğinde oyunculara hayal etme alanı bırakmak için biraz açık bırakılmıştır. Engizisyon’un başlangıç hikayesi de açık bırakılan hikayelerden biridir. Bir rivayete göre, İmparator Altın Taht’a konulduğunda başında duran dört önemli yardımcısının ikisi onu uyandırmak istemiş, diğer ikisi de bu fikre karşı çıkmıştır. Çıkan mücadelede uyandırma fikrinde olanlar kaçıp kendi organizasyonlarını kurar, diğer iki kişi de imparatorluğu bu tarz zararlı fikirlerin etkisinden korumak için engizisyonu kurar.

Engizisyon

Başka bir rivayete göre ise, Horus’un ihaneti sonrası artık kaos tehdidinin görmezden gelinemez olması yüzünden Engizisyon’un bizzat İmparator’un sağ kollarından Malcador tarafından kurulduğudur. Zaten Engizisyon işaretinin Malcador’un mührüne benziyor olması da bu savı destekler. Hangi hikaye doğru olursa olsun Engizisyon, İmparatorluk dininden daha eski bir kurumdur ve zannedilenin aksine ana amacı inançsızlığı cezalandırmak değildir. İnançsızların cezalandırılması sadece mücadelenin bir parçasıdır.

Engizisyon’un amacı, İmparatorluk içerisindeki bilgili ve becerikli insanları bir araya toplamak ve insanlığı tehdit eden olası bütün gizli tehlikelere karşı özelleşmiş bir görev gücü oluşturmaktır. Engizisyon senatoya veya yüksek lordlara değil, doğrudan İmparator’a bağlı olduğundan başka bir kuruma hesap vermez. Kendi gelir kaynakları, gezegenleri, üsleri ve kaleleri vardır. İmparatorluğun diğer kurumları gerektiğinde Engizisyon görevlilerinin emirlerine uymak zorunda olsalar da pratikte işin içerisine siyaset ve teamüller girer ve bu gücü limitler.

Engizisyonun Bölümleri

En yüksekten en düşüğe bütün engizisyon görevlileri bir bölüme bağlıdır. Üç tane ana ve sayısız ufak bölümler hangi konu ile ilgilendiklerine göre ayrılır. Bunlar:

  • Ordo Hereticus: Hainler, mutantlar, cadılar (büyücü ve kontrol altında olmayan psişik) ve gizli tarikatlar ile ilgilenir. Engizisyonun en görünen ve en büyük bölümü budur.
  • Ordo Xenos: İnsan dışı bütün ırkların oluşturduğu tehditleri analiz ve yok etme görevi vardır. Ayrıca bu ırkların İmparatorluk halkı üzrerindeki propagandasını engellemek ve farklı teknolojilerini incelemek de görevleridir. Emirlerinde Deathwatch isimli farklı Space Marine birliklerinden toplanmış bir Space marine görev gücü vardır.
  • Ordo Malleus: Şeytanlar ve warp üzerinden gelebilecek bütün tehditlerle ilgilenirler. Grey Knights Space Marine birliği bu bölüme bağlıdır. Bu bölümün mücadelesi en önemli, en zorlu ve en gizli mücadeledir. Daha ufak bölümler Mechanicus, Arbites, Astartes gibi imparatorluk organlarını kontrol/teftiş etmek için kurulmuştur ve varlıkları sektörden sektöre değişir.

Organizasyon

Engizisyon’un farklı arka plan, sosyal statü ve rütbede bir çok çalışanı vardır fakat mesele Engizisyon’u temsil etmek olduğunda en düşük seviye engizitördür. Engizitör emrinde çalışan “Acolyte”lar ile birlikte Engizisyon’un en ufak görev birimlerinden biridir. Engizitörler zaman içerisinde rütbe atlayarak usta, büyük usta ve lord engizitör seviyelerine gelebilir.

Engizitörler genelde araştırma ve çalışmalarını ne üzerine ve nerede yapacakları hakkında serbest olsalar da daha yüksek seviyelerden gelen direktiflerle de hareket ettikleri görülebilir. Belli bir tehdidin bir engizitörün imkan ve becerilerini aşması durumunda o tehdit ile ilgilenecek engizitörlerden bir “Cabal” kurulur ve bu ekip birbiri ile koordinasyon halinde hareket eder.

Bu yazı, "A'dan Z'ye Warhammer 40K Evreni" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar