A’dan Z’ye Warhammer 40K Evreni – Engizisyon

Püritenler sıradan insanların daha çok gördüğü ve daha çok korktuğu muhafazakar koldur. Çoğu püriten, insanlığın her türlü dış etkiden uzak kalması gerektiğini ve düşmanın silahlarını düşmana karşı kullanmaya çalışmanın bizi onlardan biri yapacağını düşünür. Gezegen gezegen dolaşıp, arkasına taktığı öfkeli kalabalık ile önüne gelen herkesi yakan engizitör stereotipi en uç seviye püritene örnektir.

  • Thorian: Thorianlar en eski gruplardan biridir. İmparator’un bedenini terkedip tanrılığa yükseldiğine ve vakit vakit insanlığa yol göstermek için çeşitli bedenlere girdiğine inanırlar. Thorian adını almalarının sebebi İmparatorluğu felakete sürükleyen diktatör Vandire’ı yenmeyi başaran rahip Sebastian Thor’un bu reenkarnasyonlardan biri olduğuna inanmalarıdır. Amaçları bu insanları bulup, onlara yardımcı olmaktır.
  • Amalanthian: Bu grup her türlü değişime şiddetle karşı çıkar ve İmparatorluğun bütün kuralları ve yönetim yapısı ile olabilecek en iyi seçenek olduğunu düşünür. Statükoyu bozan her türlü gelişmeyi engellemeye çalışan Amalanthianlar için politika ve entrika kötülüğün ana kaynağıdır ve bu kötülüğü yok etmenin tek yolu bükülmez bir adalettir.
  • Monodominant: Monodominantlar, İnsanlar için en faydalı durumun İmparatorluğun tek başına hüküm sürdüğü durum olduğunu düşünürler. Onların evren tasvirlerinde başka bir ırka ve başka inançlara  yer yoktur. Cadı yakmak için tahta döşemeye ve gezegen patlatmak için düğmeye basmaya en az çekinenler bu gruptan çıkar.

rsz_22883_warhammer_40k

Radikaller daha pragmatiktir ve amacın kullanılan aracı mazur göstereceğine inanırlar. Bazıları şeytanları yenmek için başka şeytanları çağıracak kadar ileri gitse de, çoğu büyük tehlikeleri engellemek için küçük riskler alınabileceğine inanır.

  • Horusian: Bu grup, İmparator’un ruhunun Altın Taht’taki bedeniniden çıkartılıp yeni bir bedene sokulması gerektiğini düşünür ve bunun için warp enerjilerini ve Kaos’u inceler. Bu gruptakilerin warp hakkındaki bilgileri en çok şeytan avlarken işe yarar.
  • Istvaanian: Bu ufak grup, Istvaan bombardımanı ile başlayan iç savaşın, İmparatorluğu daha sağlam bir hale soktuğunu ve İnsanlığı kuvvetlendirmek için sürekli savaş ve yıkıma maruz bırakmak gerektiğini savunur. Bu fikirlerinin peşinden giderken diğer gruplarla çatışma haline düşen çok sayıda Istvanian vardır.
  • Oblationist: Bu grup tıpkı püritenler gibi başka ırkların teknolojilerinin ve warp’un güçlerinin insanlığı felakete götüreceğini düşünür fakat düşmanlarımızı ancak onların silahları ile yenebileceğimize inanırlar. Bu yüzden sınırlı sayıda insanın kalanları kurtarmak için kendilerini feda edip ellerini kirletmesi gerekir.
  • Polypsykana: Bu grup insanlığın kurtuluşunun tek yolu olarak bütün insanların psişik güçlere sahip olmasını görür ve İmparatorluğun halihazırda psişiklerin sayısını azaltan politikalarına karşı çıkarlar.
  • Recongregators: Bu grup, İmparatorluğun çürümüş olduğunu ve çökerek yerine yeni bir İmparatorluk gelmesi gerektiğini düşünür.
  • Xanthist: Bu grup kaosun insanın bir parçası olduğunu ve kaos’un gücünün dikkatli bir biçimde kontrol edilebileceğini savunur. Çoğu grup, bu grubu  tehlikeli kaçıklar olarak görür ve bir kısmı da yok etmeye çalışır.
  • Xenohybrist: Bu grup insanlığın diğer ırkların başarıları ve başarısızlıklarından ders alması gerektiğini düşünür ve özellikle başka ırkların teknolojilerinin incelenip İmparatorluk çapında kullanılmasına önayak olmaya çalışır.

41. Binyılın karanlığında, Engizisyon bazen gereksiz güç kullanımının önderi, bazen de masum ruhların koruyucusudur. Her karanlık köşede bir felaketin beklediği bir devirde ne bundan daha azı, ne de daha çoğu mümkün değildir zaten.

İleriki haftalarda yeni yazılar ile görüşmek üzere…

“Suçlu olduğunu bilenler önce inkar eder, sonra mücadele eder ve en son savaşır. Şu ana kadar dokuz şeytan etkisi altında insan indirdim. Hiçbiri sessiz sedasız ölmedi.”

-Engizitör Eisenhor

Bu yazı, "A'dan Z'ye Warhammer 40K Evreni" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar