Rol Yapma Oyunu Dosyaları – Serenity Role Playing Game

2002’nin sonlarında Amerika ve Kanada’da Fox TV tarafından yayınlanan, Joss Whedon (Buffy The Vampire Slayer, Angel, Dollhouse vs.) imzalı “Firefly” adlı bir dizi ortaya çıktı. Yıl henüz sona ermeden çekilmiş on dört bölümü bulunan dizinin henüz on bir bölümü yayınlanmışken Fox TV dizinin yeteri kadar seyirci toplayamadığı gerekçesi ile yayını durdurdu.

Dizinin fanları, asıl olarak bu noktadan sonra çoğaldı. DVD olarak piyasaya sürüldükten sonra satışların oldukça tatmin edici olması, “Serenity” adında bir devam filminin çekilmesini mümkün kıldı. Sevenleri tarafından dizi kadar başarılı bulunmasa da, kendi başına güzel bir filmdi ve Firefly markasının sevilmesi sebebiyle aynı yıl “Serenity RPG” adında, Margeret Weis Productions tarafından bir de masaüstü rol yapma oyunu üretildi.

Sistem

Oyun “Cortex Sistem” adlı mekanik üzerine kurulu. d2’den d12’ye kadar olan zarları kullanan, puan dağıtmalı modüler bir sistem. Karakter yaratımının oldukça hızlı olması ve istenildiği kadar detaya yer verilebilmesi benim sistemi beğenmemdeki en büyük etkenlerdir. Ancak sistemi sevmemdeki en büyük etken, yetenek işleyişlerinin oldukça güzel olmasından kaynaklanır. Sistem belirli sayıda “Genel Yetenek” olduğunu varsayar. Örneğin “Guns” yeteneği, her tür ateşli silahı kapsamaktadır. Bu genel yetenekler maksimum d6’ya kadar geliştirilebilirken, bu yeteneklerin altında “uzmanlık”lar bulunur. Önceki örnekteki “Guns” yeteneğinin altında, “pistol” uzmanlığının olması gibi. Bundan sonraki gelişimler bu uzmanlıklar üzerinden devam eder. (Guns – d6 > Pistol – d8 | Shotgun – d10 gibi.) Tüm bunlar “Yetenek Puanları” ile alınır.

Yetenekler gibi “Öznitelikler” (Attributes) de zar değerleri ile ifade edilir. Altı adet yetenek şu şekildedir: Güç (Strength), Çeviklik (Agility), Dayanıklılık (Vitality), İrade (Willpower), Farkındalık (Alertness) ve Zeka (Intelligence). “Öznitelik Puanı” (Attribute Points) karakter yaratımında dağıtılır .

Karakter yaratılırken hem Öznitelik hem de yetenekler zar tipi kadar puana mal olurlar. Çevikliğinizi d8 yapmak istiyorsanız 8 Öznitelik Puanı harcarsınız. Silah yeteneğinizi d6 yapmak için 6, bir uzmanlığını d8 yapmak için 2 puan harcarsınız. (d6’yı zaten almış varsayılıyorsunuz uzmanlıklarda.)

Karakter gelişimi tek bir puan tipi üzerinden olur, o da “Gelişim Puanı”dır(Advancement Points). Her bir yeteneği bir adım artırmak sonraki yeteneğin zar değeri kadardır. (d6’dan d8’e 8 puan gibi.) Bir özniteliği artırmak iste bir yeteneği artırmanın dört katına mal olur.

Bu üç puan tipi belki de sistemin tek karmaşık noktası olabilir.

Kitabın da ifade ettiği gibi; yetenekler herhangi bir öznitelik ile evli değildir ve içinde bulunulan hangi kokuşmuş durumsa ona uygun şekilde birleştirilebilirler. Bir örnek olarak bir gemiyi incelerken onun neler yapabileceğini tahmin etmek için “Zeka + Pilot” atılırken, o gemiyi esasen uçurmak için “Çeviklik + Pilot” atışı yapılır .

Başka sistemlerden de muhtemelen alışık olunan şekilde bir Avantaj – Dezavantaj kuralı da bulunur. (Assets – Complications diye geçer .)

Bu avantaj ve dezavantajlar Öznitelik Puanı karşılığında alınırlar. Küçük avantajlar iki, büyük avantajlar dört puan değerindedir. Dezavantajlar da aynı puan değerine sahiptir, ancak alındıklarına öznitelik puanını artırırlar.

Sistemin bir diğer özelliği “Plot Puanları” (Plot Points) denilen bir sistemdir. Bu temel olarak oyun dışı olarak kullanılan bir meta-yetenekdir. Kahramanlar (oyuncu karakterler) bu puanları kullanarak yapmakta oldukları bir atışa bonus zar alabilirler. Harcanan puana göre bonus zar artar (1 puana d2, 5 puana d10 gibi). Bonuslar zar atışı yapıldıktan sonra kullanılırsa her bir puan, zar sonucuna +1 ekler. Bu puanların bir diğer kullanımı da o anda aldığınız hasarı azaltmak içindir. Aynı zamanda eğer Oyun Yöneticisi (OY) izin verirse, hikayeye ufak etkiler yapmak için de kullanabilirsiniz puanlarınızı.

Sistem bilimkurgu oyunları oynatılması amacı ile tasarlanmış olmasının yanında, rahatlıkla doğaüstü konseptler içermeyen her tür oyunda da kullanılabilir. (Ufak bir not olarak; dizide ve sistemde “psişik” olayı çok da detaylı tanımlanmış değillerdir.)

Hikaye

Sistemi az çok anlattığıma göre, kurguya geçeyim. Serenity dünyası, günümüzden yaklaşık beş yüzyıl sonra geçer. “Eski-Dünya” (Earth-That-Was) çoktan unutulmaya yaklaşılmış bir mit gibidir. Kaynakları tükendiğinde terk edilmiş, insanlar daha uzaktaki başka bir yıldız sistemine yerleşmiştir. Gezegen istenen yaşama koşullarını sağlamadığında ‘terraform’ teknolojileri devreye girmiş, gezegeni insan koşullarına uygun hale getirmek için kullanılmıştır.

Merkezdeki gezegenler bir birlik kurmuş (Alliance) ve diğer gezegenlerin de kendi kurallarına göre yaşaması gerektiğine karar vermiştir. Tahmin edilebileceği üzere, burada bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. Birlik zaman geçtikçe diğer daha uzaktaki gezegenlerin işlerine daha çok burunlarını sokmaya başlamış, tekil bir yönetime ulaşmaya çalışmıştır. Bir çok uzak gezegen bu fikirden hoşlanmayıp, karşı çıkmış ve olaylar açık bir savaş haline gelmiştir. “Birlik Savaşı” (Unification War) denilen savaşta, Birlik’e (Alliance) karşı, başkalarına zarar vermediği sürece bir insanın hayatını kendi istediği şekilde yaşayabileceğini, istediği gibi düşünebileceğini savunan “Bağımsızlar” (Independents) veya diğer adlarıyla “Kahve Ceketliler” (Brown Coats) mücadele vermiş ancak sonunda kaybetmiştir .

Dizinin baş karakteri Malcolm Reynolds bu vadide savaşmış bir veterandır. Serenity Vadisi’ni sayıca üstün düşmana karşı (ikisi ödlek liderleri teslim olduktan sonra olmak üzere) yedi hafta tutmuşlardır. Ancak tüm bunlar bir işe yaramamış, Serenity Vadisi’nde savaşın kaybedilmesinin ardından Malcolm Reynolds kendine yeni bir amaç edinmiştir. İşte oyunun genel konseptini de bu amaç oluşturur: “Bir gemi bul ve uçmayı sürdür.”

Serenity RPG’de genel tema Merkez Birlik’ten olabildiğine uzak duran bağımsızların maceralarıdır. Uzak, yeni iklim değişimine uğramış, yaşam koşullarının zor ve kanunun kaba güç olduğu gezegenlerde geçer sıklıkla. Tahmin edersiniz ki bu durumda bir kaptan gemisini uçar halde tutmak için eline her ne iş gelirse yapacaktır. Bu ister Birlik Malları’nı uzak gezegenlere taşımak olsun, ister gemi yağmalamak ve isterse tren soymak. Bunların hepsi kabul edilebilir işlerdir.

Uzak gezegenlerde bir gemi size iş sağlar; bir tabanca, o işi korumanızı. Bir kaptanın görevi basitçe ifade edilebilir. Bir gemi bul, tayfayı topla ve uçmayı sürdür.

Konuk Yazar: Erol Akbaba

Künye
Tasarımcı: Jamie Chambers
Yayıncı Kuruluş: Margeret Weis Productions
Sistem: Cortex System
Çıkış Tarihi: 2005
Tür: Space Western
Bu yazı, "Rol Yapma Oyunu Dosyaları" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar