Vahşi Irkları Oynamak ve Oynatmak #5 Gnoll

Orklarla ilk bakışta çok benzeyen noktaları vardır Gnoll’lerin. İkisi de küçük gruplar halinde ve vahşi bir yaşam sürerler ve fazla zeki değildirler. Ancak; hem görünüş olarak, hem de temel olarak ciddi farklılıkları bulunur. Birincisi gnoller hem görünüş, hem de düşünce olarak sırtlanlara benzerler. Oldukça rahatsız edici ve fırsatçıdırlar. İkincisi ve daha önemli olan kısmı da, gnollerin iblis prenslerinden Yeenoghu’ya tapmalarıdır.

Açıkçası “İki chaotic evil ırk arasında ne kadar fark olabilir ki?” diye sorabilirsiniz. Ancak chaotic evil bir tanrıya tapmakla, iblislere tapmak arasında ciddi bir fark bulunuyor. Gnoller de diğerleri gibi öldürür ve sakatlarlar. Ancak bunları yemek bulmak, bir yerleri ele geçirmek ya da kendilerini korumak için değil, bundan “zevk aldıkları için” yaparlar. Bu yüzden çok daha bozunmuş ve sapkındırlar. Hatta; kötü boyutdışılara tapmak, istisnasız bir şekilde “evil/kötü” bir hareket olarak geçer. Bir insan köylüsü, yeri geldiğinde kendisinin zarar görmemesi için kötücül bir tanrıya dua edebilir ancak açıktan açığa bir iblise tapınmak, geri dönülemez bir kötülüktür.

gnoll2

Bu durum 2. edition monster manualinde gnollerle ilgili “hayvanlar yerine mümkünse zeki yaratıkları av olarak seçerler çünkü onlar daha iyi çığlık atarlar” diye belirtilmiştir.

Normal, vahşi ya da şeytanımsı sırtlanları da sıklıkla sürülerinde bulundurur ve muhafız yaratıklar olarak kullanırlar. Daha büyük çapta yağmalara çıktıklarında, eğer becerebilirlerse diğer sürülerle birlikte daha büyük sürüler (geçici olarak) kurmayı denerler. Ancak; bu büyük sürüler genelde iş beslenmeye gelince bozulmaya meyillidir.

Savaş taktikleri olarak orklardan çok daha farklıdırlar. Yüksek dexterity sahibi oldukları ve açık alanları kapalı yerlere tercih ettikleri için sıklıkla ok kullanırlar. Str ve Con değerleri düşük olmamasına karşın, bozunmuşluklarının bir sonucu olarak Charisma değerleri de oldukça düşük olabilir. Bu yüzden orklara nazaran, kendi içlerinde daha çok kavga ederler. Kullandıkları silah ve zırhlar, bulabildikleri her şeyin birbirine tutturulmuş halleri olabilir.

Saldırılarında, canlı ele geçirdikleri düşmanlar olursa işkence edilerek Yeenoghu’ya kurban edilir ve diğerleri tarafından yenilir. Bu anlamda diğer vahşi ırkların çoğundan farklıdırlar. Ayrıca; vücut parçalarını iblislere kurban etmeleri sıklıkla görülebilir.

Yaşam alanları sıklıkla ovalar ve düzlüklerdir. Ormanlarda da sık görülürler.

Gnollerde Din

Bu ırkın çok kompleks bir dini yapısı yoktur. Çok nadiren farklı chaotic evil tanrılara tapanları çıksa da, neredeyse tamamı Yeenoghu’ya tapınırlar. Yeenoghu özünde bir iblistir ve tamamen kötücüldür. Gnollerin de beklentisi sadece vahşet ve ızdırap vermektir. Bu yüzden birbirlerine çok iyi bir şekilde uyarlar.

rsz_domination_by_jasonengle

Yeenoghu

Örnek Gnoll Encounteri

  • Bir adet summoner (küçük iblisler çağıran bir warlock gibi) yada sırtlanları kontrol eden bozunmuş bir druid.
  • Bir adet lider (muhakkak ok ve yay taşır).
  • Diğer gnoll savaşçılar.

Taktik

Etrafa yayılarak düşmanlarına ok yağdırmaya başlarlar. Bu sırada yanlarındaki sırtlanlar (ve varsa iblisler) düşmanların üzerine hızla sürülür. İlk temastan ve dökülen ilk kandan sonra kendini kaybedenler, sırtlanların/iblislerin ardından yakın dövüşe girerler. Eğer summoner/caster türünde karakter yoksa, bir kısmı doğrudan yakın dövüşe girebilir.

Bu yazı, "Vahşi Irkları Oynamak ve Oynatmak" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar