Tarihsel Minyatür Oyunlarında Birimler – Hail Caesar

Cataphract (Katafrakt)

Bunlar en ağır süvari çeşididir, normalde “ağır süvari” olarak tanımlanan atlılardan bile daha fazla zırha sahiptirler. Sadece binici değil, at da komple zincir zırh ile korunmaktadır. Yakın dövüşte son derece etkilidirler ancak yavaş olduklarından, hafif süvari ve atlı okçu birimleri tarafından çok kolay taciz edilebilirler. Bizans, Pers ve Sasani ordularında bulunurlar.

Heavy Cavalry (Ağır Süvari)

Son ve ezici darbeyi indirmeleri için ileri sürülen, savaşın kaderini değiştirebilecek süvari birimleridir. Bu abiler hakkında fazla söze gerek yok, zırhın en hası bunlardadır ve mızraklarını indirip düşmana taarruza kalktıklarında sadece en güçlü birimler karşılarında durabilir. Orta çağ Avrupa şövalyeleri, Atlı Tapınak Şövalyeleri, Atlı Memlük Muhafızları bu gruba girer.

Medium Cavalry (Süvari)

Genel olarak orduların “şok gücü” olarak kullandıkları süvari birimleri bu gruba girer. Taarruzda etkilidirler ancak bir kez saldırıp düşmanı kıramazlarsa uzun süreli dövüşte eriyebilirler. Diğer sınıflara girmeyen tüm süvariler bu gruptadır. Roma ve barbar kabile süvarileri tipik örneklerdir.

ceasar4

Light Cavalry (Hafif Süvari)

Bunlar da aynı hafif piyade birimleri gibi, istedikleri zaman Open Order formasyonuna geçebilen atlı birimlerdir. Zırhları olabildiğince azdır, görevleri düşmanla kafa kafaya dövüşmek değil, taciz etmektir. Yay ve mızrakları ile vur-kaç taktiği uygularlar ve ancak düşman zayıfladığında son darbeyi vurmak için taarruza kalkarlar. Numidya süvarileri, Orta Asya göçebe ordularındaki birçok süvari birimi bu gruba girer.

Horse Archer (Atlı Okçu)

Normalde “hafif süvari” grubundaki atlı birimlerinde de atlı okçular vardır ancak özellikle “atlı okçu” birimi olarak adlandırılan süvariler, aynı piyade avcı birimleri gibi sadece ve sadece Open Order formasyonunda gezer ve mümkün mertebe düşmanla yakın temastan her şekilde kaçınır. Türk-Moğol atlı okçuları bu gruptadır.

ceasar5

Atlı Birimlerin Özel Kuralları

Aynı piyadeler gibi, atlı birimlerinin bir kısmının da bazı özel kuralları vardır.

Lance: Bu kurala sahip atlılar, uzun mızrakları ile taarruzda ciddi bir şok etkisi yaratırlar ve düşmanın savunma zarına dezavantaj verirler.

Kontos: Kontos türü mızraklar, çok çok uzundur ve bu sayede uzun mızraklı piyade birimlerinin süvariye karşı savunma avantajını da ellerinden alırlar.

Parthian Shot: Bu terim genel olarak, atlı okçu birimlerinin kaçarken de ok atabilme özelliklerini tanımlar. Bu kurala sahip süvariler, düşman onlara taarruza kalktığında bir yandan güvenli bir şekilde geri çekilirken diğer taraftan düşmana ok yağdırarak zaiyat verdirirler.

Gelelim diğer birimlere…

Chariots (Savaş Arabaları)

Atlar tarafından çekilen savaş arabaları, antik çağlarda ve özellikle Mısır-Mezopotamya bölgesindeki ordularda ağır toplar olarak kullanılmıştır. Sonraları Britanya adasındaki barbar kavimlerin de savaş arabası kullandığı gözlenmiş ve ağır süvari birimlerinin gelişmesiyle, savaş meydanlarında daha az görülmeye başlamışlardır. İçerdikleri at ve savaşçı sayısına göre savaş arabası birimleri “ağır” ve “hafif” olarak ikiye ayrılır.

ceasar6

Elephants (Filler)

Kuzey Afrika, İran ve Hindistan’da hüküm süren krallıklar filleri savaş aracı olarak da kullanmıştır. İri ve dayanıklı vücutları, savaş eğitimi ile birleştirildiğinde filler düşman ordularında ciddi sorunlara yol açan birimlere dönüşmüştür. Roma’ya saldıran Kartacalı general Hannibal, yanında fillerini de getirmiş ve onları İtalya’da savaşa koşmuştur.

Savaş Ekipmanları (Artillery)

Kuşatma  ve savaş ekipmanları tarihin birçok döneminde ordular tarafından kullanılmıştır. Hail Ceasar, bunları da üç gruba ayırır. Light Artillery grubuna örnek olarak Romalıların kullandığı “akrep” adındaki mızrak fırlatan büyük yaylar verilebilir. Medium Artillery, küçük çaptaki mancınıklar ve eşdeğeri olan savaş ekipmanlarıdır. Heavy Artillery grubuna ise dev taşları fırlatabilen büyük mancınıklar ve bunlar gibi kuşatma silahları girer.

Böylece, orta çağ dönemi savaş birimlerini Hail Ceasar oyunu çerçevesinde inceledik. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere…

Bu yazı, "Tarihsel Minyatür Oyunlarında Birimler" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar