Cehenneme Bir Yolculuk: Baator’un Sekiz Generali

Baator’un mutlak yöneticileri dokuz arşidüktür, daha önce de bahsedildiği gibi her biri Baator’un bir katmanı yönetir ve katmanlarında mutlak hüküm sürmeleri Baator’un doğasıdır.

Fakat Baator ve Abyss arasındaki sonsuz Blood War, Arşidüklerin kişisel etki alanının ötesinde, düzen ve kaosun arasında kalan, nötr kötü düzlemlerde gerçekleşir. Bu sebepten ötürü Blood War ile ilgili meseleler, sekiz kişilik bir pit fiend komisyonu tarafından idare edilir. Bu komisyonun orjinal adı; The Dark Eight’dir, lakin ben “Kara Sekizli” diye çevireceğim çünkü daha kısa.

Baator'un Sekiz Generali

Blood War üç aşağı beş yukarı böyle bir şey.

Kara Sekizli resmen Asmodeusa bağlıdır, ama protokol sırasına uygun olarak diğer arşidüklerden de talimat kabul ederler. Baatezu nüfusunun ezici çoğunluğu; emir komuta zinciri ile Kara Sekizliye bağlıdır. Arşidüklere bağlı Baatezu sayısı çok azdır. Öyle ki; Kara Sekizlinin birleşik gücü, herhangi bir Arşidükü yerinden etmeye yeter.

Kara sekizli özünde bir askeri sıkı yönetim komsiyonu olduğu için, bütün Baatoru dev bir kışla olarak değerlendirirler. Düzlemin iç siyasetine, güç dengelerine çok karışmaları hoş karşılanmaz. Zihniyet olarak; son dönem Osmanlı Paşasından çok da bir farkları yoktur. Onun ötesinde kendi aralarındaki, üstlük astlık mevzularını çok karıştırmamak için sorumluluk alanları çok keskin sınırlarla ayrıştırılmıştır.

Baator'un Sekiz Generali

Baatorda toplantı. (Temsili)

Tabii ki; Kara Sekizlinin asıl varlık amacı, düzlemin yapısı gereği Asmodeus’un kendi üstüne alamayacağı güç ve sorumluluğu, sırf diğer düklere nasip olmasın diye parçalara bölmek istemesidir. Böylece az sayıda güçlü ast ile uğraşmak yerine, çok sayıda zayıf ast ile uğraşmaktadır. Kara Sekizli’nin resmi bir makama dönüştürülmesinin, Baal’in isyanından sonra gerçekleşmesi tesadüf değildir, Baatorda tesadüf olmaz.

Asmodeus, hem sürekli kaynak tüketecek yeni bir kurum oluşturarak sistem içinde, zaman içinde birikecek kaynakların diğer arşidüklerin tasarrrufunda kalmasına  engel olmuş, hem de arşidüklere karşı kendini savunmuş, sadık Baatezulara daha çok güç bahşetmiştir.(Tabi orijinal üyelerin çoğu arada zaiyata karıştı ama Baatorda normaldir.)

Kara Sekizli prensipte yaşayan en güçlü Pit Fiendlerdir, ama resmi kaynaklarda her biri için ayrı stat bloğu verilmemiştir. Onun yerine ünvanlarını ve kısaca ne yaptıklarını biliyoruz. Baatorda mevki ve ünvan, bireysel niteliklerden çok daha önde ve önemlidir. Çok uzun süre bir mevkiyi işgal eden bireyin adı, makamı ile eş anlamlı hale gelir. Ondan atama yoluyla gelinebilecek en yüksek mevki olan Kara sekizliye giren pit fiend’lerin atandıkları makamla özdeşleşmiş ismi benimsemeleri yaygındır.

Baator'un Sekiz Generali

Hatırlayalım. Bu bir pit fiend.

Baator’un Sekiz Generali (Kara Sekizli)

Baalzephon – Levazımdan sorumludur, savaş amacıyla düzlemden çıkacak her nesnenin hesabını tutar. Sekizli arasında en yaşlı olandır.

Corin – İstihbarattan sorumludur, her yerde adamı vardır. Bütün önemli haberler bir şekilde kendisine ulaştırılır.

Dagos – Stratejiden sorumludur, uzun vadeli hesapları ve askeri harekatları düzenler. İşinin generallik kısmını çok ciddiye alır, savaşan Baatezuların hem moralini hem de terfilerini kendi tasarrufuna göre idare eder.

Furcas – Asker Alımından sorumludur. Ölümlülerle yapılan anlaşmaları ve ölümlüleri baştan çıkaran baatezuları denetler. Hem yaşlı, hem de iyi bağlantılı olduğu için konumunun siyaset kısmını sert oynar.

Pearza – Araştırma ve Geliştirmeden sorumludur. Yeni silahlar ve büyüler ürettirip, bunları esirler üzerinde test ettirir. Komisyonun en çömezidir.

Zapan – Diplomasiden sorumludur. Diğer düzlemsel halklarla ve hatta meleklerle iletişimin devamından sorumludur. Anlaşma metinlerini inceler ve diplomatları yönetir.

Zaebos – Terfi ve ceza düzeninden sorumludur. O anda orduda olmayan her Baatezunun terfi alması veya rütbe tenzilini idare eden bürokrasinin başındadır, kendi bürokratlarını bizzat idare eder.

Zimimar – Moralden sorumludur. O anda orduda olmayan her Baatezunun resmi propogandadan haberdar olmasını sağlar. Hevessiz duranları veya bik bik konuşanları düzeltir. Komisyonun en güler yüzlüsü olarak bilinir.

*Kapak resmi Martin John’dan “Satan presiding at the Infernal Council”(1824) dir

Bu yazı, "Cehenneme Bir Yolculuk: Baator" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar