David Eddings ve Belgariad Serileri – Bölüm 1: Tanrılar ve Halklar

Gar og Nadrak

Nadrakların ülkesidir ve Drasniya ile sınırı vardır. Ancak Algar/Murgo gerginliğinin aksine Nadrakların düşmanlarıyla olan ilişkisi o kadar gergin değildir. Sıklıkla Drasniyalılarla iyi ilişkiler içinde olabilirler. Fırsatçı ve ortama uyum sağlayabilen Angarak halkıdır.

Mishrac ac Thull

Angarakların geniş omuzlu, iyi yük taşıyan ancak aptal ve korkak olan halkı olan Thull’ların ülkesidir. Thullar daima pasif kalmış ve zaman zaman Murgolar, zaman zaman ise Maloryalılar tarafından yönlendirilmişlerdir. Ancak özünde, Grolim’lerden çok çektikleri için diğerleri kadar acımasız olmayabilirler.

belgariad5

Malorya

Söz konusu dünyadaki açık ara en büyük krallıktır. Malorya hem doğu kıtasının tamamını,  hem de Maloryalıların yaşadığı imparatorluğu anlatmak için kullanılır. Sayıların bahsederken “denizlerdeki kum kadar” denir ve haksız da çıkılmaz. Malorya koca kıtanın gücüne sahiptir ve diğer kıtadaki başka ırk ve krallıkları da boyunduruğu altına almıştır. Benzetme yapmak gerekirse tarihteki Çin, iyi bir örnek olabilir.

Grolimler

Belirli bir ülkeleri yoktur ve Torak’ın rahip sınıfıdır. Eğitimleri ve yetenekleri oranında büyü yapabilirler, bazıları daha da güçlü olabilir. Bütün Angarak krallıklarında bulunurlar. Murgolarda çok etkilidirler. Nadraklar üzerindeki etkileri görece olarak daha azdır. Thull ülkesini ise aleni bir şekilde yönetirler. Malorya’da ise imparator çok güçlü olduğu ve içindeki diğer krallıkların yönlendirmesiyle laiktir, bu yüzden Grolimlerin Malorya üzerindeki etkileri oldukça kısıtlıdır.

Arend Halkı

Chaldan’ın halkıdır, genellikle aptallık derecesinde cesurdurlar. Arendiya’nın tamamında çok büyük şeref ve onur duyguları hakimdir. Bu da Arendiya’nın yıllarca iç savaşlardan çok çekmesine, bölünmesine ve bir kısım halklarının yok olmasına neden olmuştur. Şu anda aktif iki kısmı kalmıştır.

belgariad6

Mimbre

Özünde Arendiya’nın güney kısmına ait düklüktür. Ancak şu anda aktif olarak Mimbre Dükü, Arendiya Kralı sayılmaktadır. Cesur, eğitimli ve zırhlı şövalyeleri ve zırhlı savaş atları, Dünya üzerindeki en korkunç savaş gücü haline gelebilir. Ancak çok dikkatli bir şekilde yönlendirilmeleri gerekir.

Asturya

Mimbre tarafından ezilen, kendi içinde tekrar baş kaldırıp Mimbre’yi yenme hayai kuran diğer düklüktür. Halkının büyük kısmı serftir ve tüm Arendiya gibi en çok da Asturya da sınıf farkı bulunur. Mimbreler tarafından kontrol altında oldukları için, ormanlık alanlarda vur kaç yapan çok iyi okçuları bulunur.

Wacune

İç savaş sırasında yok olmuş olan Arend düklüğüdür.

Erat

Serilerin muhtemelen en büyük  easter-egglerden biri olabilir. Erat düklüğü (düşesliği) geçmiş zamanlarda Arend savaşında barışa olan katkılarından dolayı Polgara’ya verilmişti. Polgara ise zamanla serfliği kaldırıp, sonrasının Sendar temellerini oluşturacak çalışkanlık, saygı, terbiye gibi düsturları o halka öğretmişti. Sonrasında Tolnedra İmparatorluğunun katkılarıyla Erat düşesliği, büyük oranda Sendarya’ya dönüştü.

belgariad7

Tolnedra Halkı

Nedra’nın halkıdır. Çoğu halka göre daha gelişmiş, çok ciddi kanun sistemleri olan, büyüye ve doğa üstüne inanmayan, tek bir halk ve ülke olmasına rağmen büyük bir ekonomik ve askeri güç barındıran bir halktır.

Tolnedra İmparatorluğu

İmparatorluğun gücü ekonomik üstünlük, anlaşmalar ve paralı asker olan lejyonlarının savaş yeteneklerinden gelmektedir. Çoğu ülkenin temel askeri gücü, savaş sırasında askere alınan halktan oluşur. Ancak Tolnedra’da işi askerlik olan ve bundan para alan, gün içinde askeri eğitim gören lejyonlar vardır. Sayıları da oldukça kalabalıktır ve çok iyi eğitimlidirler. Ancak temelde paralı asker oldukları için, zaman zaman kazanç uğruna farklı davranabilirler. Lejyonların dışında ülkedeki yapı, güçlü evler üzerine kuruludur. Zaman zaman ülkenin imparatorunun ait olduğu ev değişebilir. Roma uygarlığı ile ciddi benzerlikler taşır.

Nyissalılar

Yılan tanrı İssa’nın halkıdır. Yılan gibi tehlikeli ancak tembel ve kaypaktırlar.

Nyissa

Nyissa Krallığı, pis kokulu ve çamurumsu bataklıkların olduğu bir yerde kuruludur. Ne çok büyük, ne de çok kalabalık ve etkili bir krallıktır. Ancak yüzyıllar önce Alornlara ihanet edip, sadakatlerini Angaraklara satmışlardır. Yine de zaman içinde, kısmen de olsa yararlı olmuşlardır. Nyissa’lıların askeri güçlerinden pek bahsedilmese de, özellikle zehir kullanımı ve uyuşturucu ilaçlar konusunda (ve bu konulardaki alternatif tıp yöntemleri) bilgilidirler. Diğerlerinin aksine Salmissra isimli, İssa’nın seçilmişi tarafından yönetilirler ve İssa’nın ruhu da, Salmissra’nın sarayındaki anıtın içinde uyumaktadır. Kadın tarafından yönetilmelerini bir kenara bırakırsak, saray ve hadımağaları ile Arap ve Hint Kültürü ile benzerlikleri bulunmaktadır.

belgariadMap2

Maraglar

Mara’nın halkıdırlar. Maragor isimli topraklarda bir dönem yaşamışlardır, ancak Tolnedra’lılarla olan savaşta soykırıma uğramışlardır. Halkın içinde kadın oranı çok yüksek ilerlediği için, kadınları ve kültürleri diğer ırklarca sıklıkla ahlaksızlıkla suçlanmıştır. Tolnedra’lılar tarafından soykırıma uğradıktan sonra Mara’nın ruhu, Maragor’da dolaşmaktadır ve ağlayışlarıyla o bölgedeki hayaletler, dikkatsiz yolcuları delirtmektedir. Yine de, sonradan bu halkın tamamının ölmediği ve Murgolara köle olarak satıldıkları ortaya çıkacaktır.

Tanrısız Irklar

Ulgolar

Aldur, hiç bir ırkı kendine seçmeyince efendisiz kalan halklardan biridir. En kutsal olan Gorim adındaki bir önder eşliğinde, tanrı UL’u bulmuşlar ve zaman içinde, Ulgoland olarak bilinen canavarların dolaştığı diyarda, tek bir dağın içindeki mağaralarda yaşamaya başlamışlardır. Din konusunda oldukça fanatik ve yobaz olabilirler. Bazılarının ise mağara duvarlarının içinden geçebilecek yetenekler geliştirdiği görülmüştür.

Karandlar

Kendilerine tanrı bulamayıp, bir süre sonra sapıtan ve iblislerle iletişime geçen bir ırktır. Afrika ve Hint kültürüne benzerlikler taşırlar.

Melceneler

Karandlar gibi Malorya kıtasında yaşayan ırklardan biridir. Oldukça medeni ve kültürel yönden ileridirler. Malorya imparatorluğuna dahil ırklardan biri olarak, imparatorluğa büyük katkı yaparlar. Japon ve Thai kültürüne benzerlikler taşırlar.

Morindimler

Karandlar gibi iblislerle iletişime geçen, ancak kabileler halinde yaşayan, eski Keltleri andıran bir halktır.

David Eddings ve Belgariad Serileri – Bölüm 2

Yorumlar