Kral Katili Güncesi: Sempati ve Derinlikleri

Dünyada bir zamanlar gerçekleşmesi ihtimale bile dökülemeyen olaylar silsilesi, gelecek çağların nimeti olan bilim sayesinde açıklanabilir mümkün oluşumlara döndüler. Gelişen iletişim ağı ve bilgiye sağlanan erişimin kolaylığı sayesinde de sihir ve büyü kavramları ihtimalleri ile birlikte masallara gömüldüler. Ve her yazar sihri, büyüyü ve fantastiği farklı işledi, burada gözümüze batan isim ise yarattığı Sempati kavramı ile Patrick Rothfuss.

Patrick Rothfuss, Kral Katili Güncesi serisinde Medeniyetin Dört Köşesi için sihir ve bilim kavramları biraz karışık. Bu evrende bilim gibi bir neden olan nitelikli araştırmadan Sempati olarak bahsedilmekte. Ancak Sempati halkın büyük bir çoğunluğu tarafından bilinmiyor ve elbette bu cahillikten de bir korku doğuyor. Medeniyetin Dört Köşesi halkı üniversiteden mahrum kalan büyük bir çoğunluğu oluşturduğundan Sempati’nin kişiye sunduğu olanaklardan bihaber, ve kendilerince açıklayamadıkları bu oluşuma “büyü” olarak bakmaktalar.

Elbette bu korku basit bir emek ile ortaya çıkarılmış ve insanlar tarafından da yaygın olarak kullanılan sempati lambaları vb. araç gereçler için geçerliliğini korumuyor. Fakat basit bağlar sayesinde nesneler ve kişiler üzerinde oluşturulan 3. şahıs etkileşimleri ile Sempati, Dört Köşe insanlarının tamamıyla yabancı kaldıkları bir kavram.

Elbette Sempati hakkında böyle bir algının meydana çıkmış olması da pek beklenmedik bir gelişme değil. Medeniyetin Dört Köşesi topraklarında yer alan sınırlı bir sayıdaki üniversite ve katılım koşullarının zorluğu bir yana, Ulu Taborlin efsanelerinin her gün daha da değişip insanlar için iyice ilginç hale gelerek yayılması da Sempati’nin gerçek anlamıyla kabul edilmesinin önündeki önemli bir engel.

Peki Nedir Sempati?

Sempati, uygulamaya çalışan kişinin Alar’ına odaklanarak zihnini kontrol edebileceği düzeyde parçalara ayırması ve bu parçaları nesnelere bağlayarak, kontrol eden kişinin elinde bulunan nesne üzerinden bir başka nesneyi etkilemesi, kontrol etmesi ve tetiklemesi olayıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için de mutlak kişinin konsantrasyonunun etkin ve güçlü olması gerekir. Zihnini parçalara ayıran kişi, tetiklemek istediği nesne ile ilgisi bulunan bir parçayı elinde bulundurmalı, temasta olmalıdır. Ardından parçalanmış zihnin dalları sırasıyla temas halindeki nesne ile tetiklenmesi amaçlanan nesnenin üzerine bağlanır. Bu sayede arada oluşturulan köprü üzerinden kişi temasta bulunduğu nesneye yaptıklarını, sempati ile birbirine bağlanmış olan diğer nesneye de iletir ve böylece istenen tetiklenme sağlanır.

Zihin, sahibinin gücü ile dayanıklılığına bağlı olmak üzere ikiden fazla parçaya ayrılabilmektedir. Bu sayede hedef kitle arttırılır veya tetiklemek istediğiniz nesneye daha büyük bir güçle kontrolde bulunabilirsiniz.

Nesne Yerine Şahıs?

Şimdi işin biraz daha eğlenceli denebilecek kısmına geçiyoruz. Tetiklemek istediğiniz bir nesneden ziyade sizin gibi canlı kanlı bir şahıs ise neler olur?

Eğer amacınız bir kişiyi tetiklemek ise, kişi ile alakalı güçlü bir bağı bulunan, temasta bulunarak tetikleme yaratmanız gereken bir parçaya ihtiyacınız var. Bu parçalar hali hazırda birkaç saç telinden oluşabileceği gibi kandan da meydana gelebilmekte. Çoğunuzun da tahmin edebileceği üzere, kan olası bir bağlanmada en verimli iletkenliği elde edebileceğiniz önemli bir parçadır, yaratabileceğiniz tetiklemeler oldukça tehlikeli boyutlara varabilir. Bu da Sempati kullanıcılarını bir nebze güvensizleştirir.

Fakat bittabi, Sempati tetikleme özelliğinden ziyade, kullanıcısına oluşturulmuş mevcut bir bağı da ortadan kaldırma veyahut köreltme imkanı sağlar. Nesneler üzerinde çoktan kurulmuş bir bağı kendi Sempati bağınız sayesinde ortadan kaldırabilir ya da diğer kullanıcının nesnenin üzerinde edindiği kontrolü azaltabilirsiniz. İki Sempati kullanıcısı arasında oluşan bu rekabeti ise zihnini daha çok parçaya ayırabilen, bu zorluğa dayanıp odaklanabilen kullanıcı kazanır. Sempati’nin bu yönünü kullanarak vücudunuzu tetiklemeye çalışan bir başka kullanıcıya karşı direnebilirsiniz.

Enerjiye Dikkat

Sempati bolca konsantrasyon ve dayanıklılık gerektirdiğinden, zihninizi ayırdığınız her parçayla harcadığınız enerji de önü alınmaz bir şekilde artar. Dolayısıyla oluşturduğunuz bağın çok daha güçlü olması, eğer dayanıklılığınız az ise enerjinizi tamamen tüketerek pozitif bir bakış açısıyla baygınlık geçirmenize sebebiyet verir. Büyük riskler taşısa da eğer kullanıcı yüksek doz bir enerji ortaya koymak isterse vücudunda oluşturduğu kesiklerle kanının akmasına izin verebilir. Böylece enerjinin bağa dönüşümü çok daha hızlanır ve oluşan bağın gücü artar. Lakin tahmin edilebileceği üzere kanın akıtılması dayanıklılığı çok fazla düşürerek baygınlık geçirme olasılığını arttırır ve baygınlık şiddeti kullanıcıda kötü etkiler bırakabilir. Baygınlık genel olarak en iyi ihtimal olarak değerlendirilmektedir.

Sempati’de kullanılan bu enerji tamamen tetiklenmek istenen nesnenin veya kişinin üzerine yönelmez. Enerji belli bir bölümü ile kaybolmaktadır. Tetikleyen enerji ile kaybolan enerji arasında ise hiçbir zaman şaşmayan bir doğru orantı söz konusudur. Ancak hedefinize ne kadar etki edip etmeyeceği, elinizde bulunan nesne veya parçanın tetiklemek istediğiniz hedef ile arasında bulunan ilişkinin ne kadar yüksek olduğuna bağlıdır. Eğer elinizdeki nesnenin hedefiniz ile alakası küçük bir seviyedeyse, isterseniz en güçlü Sempati kullanıcısı olun, yaratacağınız etki hiçbir zaman küçük belli bir sınırı geçemez. O yüzden elinizde bulunan nesne de gücünüz kadar büyük bir önem taşır.

İşte bu, Dört Köşe halkının bihaber kaldığı ve büyü olarak tanımladığı, ama aslında üniversiteye erişimi olan herkesin kabaca yapabildiği ve bilgisinin bulunduğu ince iplere dayanan Sempati. Üniversite, Sempati’nin kullanımı açısından ise oldukça disiplinli olmaya özen gösteriyor. Kötü emellerle kullanıldığı fark edildiği anda günahın azı çoğu olmaz diyerek öğrencileri okuldan men etmektedir. İtibarını da düşünen Üniversite, Dört Köşe’de kötü hikayelerin katlanarak ne kadar hızlı yayıldığının farkında olsa gerek. Sempati tarifinin de sonuna geldik. Aranızda başarılı olan kişiler çıkarsa beni unutmayın…

Yorumlar