Rol Yapma Oyunları 4: Kurguyer Nedir?

Karelerin medeniyeti büyü kullanı üzerine kuruluydu ve medeniyetin devamı için büyü kullanımına bağımlıydılar. Bu bağımlılık onların felaketi oldu.

Karelerin süreki artan büyü kullanımı, evrenin ahengine mahal veren dik açılardan farklı ve hatta imkansız geometrilerin hüküm sürdüğü öteliklerde yaşayan varlıkların dikkatini çekti. Karelerin medeniyeti geliştikçe, varlığı küfür olan bu yaratıklar Kare Dünyaya yerleşip karelerle beslenmeye başladılar.

"HAYIIIIRRR!!! SADECE ÜÇ KÖŞESİ VAR!!!!"

“HAYIIIIRRR!!! SADECE ÜÇ KÖŞESİ VAR!!!!”

Özet Beşerî Coğrafya

Kuzey kare ülkesi: Kuzey Kare ülkesi her mevsim soğuk ve çoğunlukla karla kaplıdır. Yazın kısa bir süre karlar erir ve bitkiler yeşerir. Bölgede yaşamanın zorluğu kuzeyli kareleri sert mizaçlı yapmıştır. Devlet yapılanmasının her daim büyük, güçlü ve kapsayıcı olması gerektiğine inanırlar. Bireysel özgürlüğün gereksiz bir lüks olduğuna inanırlar.

Güney Kare Ülkesi: Güney kare ülkesi her mevsim sıcak ve ekseriyetle kumla kaplıdır. İki üç ay süren yağmur mevsimi dışında yağış görülmez. Bölgede paylaşım kavgasına sebep olacak kadar doğal kaynak olmadığı için güney kareleri geleneksel olarak devletleşme ihtiyacı hissetmemişlerdir, hayata karşı tavırları “yeaaa hallederiz.” ile özetlenebilir.

Doğu Kare Ülkesi: Doğu kare ülkesi sulak ve dağlıktır. Yer şekillerinin imkan sağladığı her mahsulden bol bol yetiştirirler. Sadece devletleşmeye odaklanmamış aynı zamanda bilim ve sanata da yatırım yapmışlardır. Buna karşın nüfusun ezici çoğunluğu hayatını tarla sürerek geçiren tarım köylüsüdür.

Batı Kare Ülkesi: Batı kare ülkesi bir adalar topluluğudur. Zorunluluktan öğrendikleri denizcilik bilgisini savaş ve ticarette avantaja dönüştürmüş, bireyselliği ve maceracılığı yücelten bir kültür oluşturmuşlardır. Nüfusun çoğunluğunu kalabalık ve dayanıklı bir girişimci orta sınıf oluşturur.

Orta Kare Ülkesi: Orta kare ülkesi üç tarafı denizlerle çevirilidir, dört mevsimi de yaşar ve coğrafi çeşitliliğinden ötürü her mahsulün yetiştirilmesine uygundur.Orta kareler bu coğrafyada yaşamanın kolaylığı sebebiyle ileri planlama kurumları geliştirme ihtiyacı hissetmemiş, en temel devletleşme ile idare eden bir düzen kurmuşlardır

Adam gibi dinleyin, bunlar sınavda çıkacak.

Adam gibi dinleyin, bunlar sınavda çıkacak.

Örnek Karakterler

Boris Ivanov: Boris, Yaşanmayan Büyük Savaş için hazırlıkla geçen süre zarfında Kuzey Kare Ülkesinde vatani görevini yerine getirmekteydi. Cephanelikte nöbet tuttuğu sırada bir sigara kazası sebebiyle vücut kültesinin yarısını kaybetti. Uzman olarak orduda kalması şartıyla gazi rehabilitasyon programı adı altında yürütülen süper asker deneylerine alındı ve eksik kısımları mekanik parçalarla tamamlandı. Yıllarca vatanına hizmet etti. Emekli olduktan sonra başkentin işlek bir caddesinde tekel bayisi devraldı. Hobi olarak küçük mafyalık yapıyor.

Bu yazı, "Rol Yapma Oyunları Hakkında" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar