Thanos’un Dünyalı, “Infinity Gauntlet” Öyküsünün de Anadolu Kaynaklı Olduğunu Biliyor muydunuz?

Thanos ve Sülalesinin Mitolojik Alt Yapısı

Thanos: Yukarıda da değindiğim üzere Yunan mitolojisinde ölümü temsil eden Thanatos’tan türemiş bir isme sahiptir.

Kronos: Yunancada “zaman”a karşılık gelen Titandır. Babasını öldürerek ikinci kuşak tanrıların başına geçmiş, yunan tanrılar âlemindeki 12 baş tanrıya denk gelen aksi güçlere sahip 12 titanı yaratmıştır. Diğer yandan Rhea’dan doğan çocuklarını yemesiyle meşhurdur. Zeus, babası Kronos’u öldürerek hayatta kalır, titanların iktidarına son verir. Böylece üçüncü kuşak tanrılar başa geçer. Kronos’un zamanda yolculuk yapabildiğine inanılır. Bu nedenledir ki, dünya tanrıçası Gaia’nın kocası ve oğludur. Romadaki karşılığı Satürn’dür.

Uranos: Yıldızlarla ilişkilendirilen göklerin tanrısıdır. Kronos’un babasıdır ve Kronos; daha sonra kendisi de o şekilde ölecektir, onu cinsel organını keserek öldürmüştür. Bu sırada dünyaya dağılan tohumlarından birçok yaratıklarla birlikte Gigant adlı öldürülmeleri zor yılan bacaklı devler doğmuştur.

Eternal Irkı ve Titanlar: 12 titanla Eternal’larin farklı jenerasyonları arasında benzerlikler vardır. Hatta Eternal’larin arasında Yunan mitolojisinin farklı dönemlerindeki tanrılarla benzeşen karakterler olduğu gibi Gılgamış dâhil farklı mitolojilere ait karakterler de yer almaktadır.

Eros: Eros, tutkulu aşkı temsil etmektedir ve Hesiodos’a göre evrenin başlangıcındaki Khaos’tan sonra Gaia ve Tartaros’u izleyen dördüncü mutlak güç olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonraki dönemlerdeyse güzellik tanrıçası Afrodit ile savaş tanrısı Ares’in oğlu olduğu düşünülmüştür.

Eternal Zuras: Çizgisel yorumuyla hayli Zeus benzeri biridir.

Sersi: Homeros’un ünlü Odysseia’sında kahramanın adamlarını domuza dönüştüren Kirke’den almıştır adını ve güçlerini.

Gılgamesh: Gılgamış destanında adını veren büyük Mezopotamya kahramanı. Boğa başlı yiğit.

gilgamesh

Gilgamesh

Titan: Tanrıça Gaia’yla Uranos’un evliliklerinden 6’sı kız, 6’sı erkek 12 titan doğmuştur. Bunlar altın dönem olarak adlandırılan ilk dönemde hüküm sürmüşlerdir. Zeus tarafından hükmetme hakkını kaybetseler de tekrar iktidara gelmek, tanrılar aleminin başına geçmek için hayli mücadele etmişlerdir. Kronos bunların en küçüğüdür. Titanların tanrılarla savaşı olmuş buna 1. Devler Savaşı yani Titanlar Savaşı, Titanomakhia denmiştir.

Titan aynı zamanda Satürn gezegeninin uydusuna verilen bir isimdir.

Görünen o ki Jack Kirby, Stan Lee, Jim Starlin’le Eternals, Thanos ve Titan soyuna katkıda bulunan sanatçılar Yunan mitolojisini son derece iyi etüt etmiş, onu muhteşem bir şekilde uyarlamışlar.

Son olarak eklemek gerekir:

Gigantlar: Yer altı tanrısı ve cehennemin adını taşıyan Tartarus’la Gaia’nın çocukları oldukları söylenen devlerdir. Bununla birlikte Uranos’un kesilen hayalarından saçılan tohumlardan doğdukları da söylenmektedir. Bunlar öyle belalı tiplerdir ki, toprak ana Gaia onları doğurdukça Uranos onları tekrar çıktıkları yere tıkmaktadır. Yeryüzüne kaçmalarının peşi sıra tanrılarla savaşmalarının ardından eski bir kehanet gelmiş akla: Gigantları ancak bir insan yok edebilir! Böylece kendisine başvurulan devreye Heracles (Hercules) girmiş, ondan bir ton dayak yiyen Gigantlar sonunda tekrar analarının içine, toprağın altına geri gönderilmişlerdir. Gigantların tanrılarla savaşına 2. Devler Savaşı yani Gigantomakhia denmiştir.

İyi de ben bunu neden ekledim? Gigantların bu yazıdaki yeri ne ola ki?

Unutmadan Yanıtlayalım: Thanos Dünyalı mı?

Gördüğünüz üzere Thanos hem kurgusal olarak hem de mitolojik kurgu olarak dünyalıdır. Ona Titan’ın Delisi deseler de teknik olarak bizim delimizdir.

thanos

Ve işte Anadolu’yla olan ilişkisi… Daha doğrusu bu ilişkiyi açıklamak için yazılması gereken yüksek bilgi dağı…

Veee Infinity Gauntlet!

Gigantların bu yazıdaki gizemine geçmeden önce Infinity Gauntlet’e bakalım.

Infinity Gauntlet macerası Gerekli Şeyler Yayıncılığın bence dilimize kazandıracağı en önemli çizgi şaheserlerden biridir ve uzun zamandır çevirisinin yapılmasını dile getirdiğim eserlerden biri olma özelliğini taşımaktadır.

1991 yılında okurla buluşan altı sayılık maceranın yazarı Jim Starlin, çizerleri George Peres – Ron Lim ikilisidir.

Macera tanrısal güçler peşinde koşan Thanos’un sonsuzluk mücevherlerini ele geçirmek üzere atıldığı serüvenle başlar. İlk adımının Silver Surfer’in 1990 yılı 34. sayısında atıldığı arayış, Thanos Quest adlı hikâyede sürer. Thanos, kadim tanrıların elinde kullanılmadan bulundurulan mücevherleri almak üzere yola koyulur ve kimi zaman aklıyla, kimi zaman gücüyle bu arayışını başarıyla noktalar. Böylece evrendeki ruh, zaman, uzay, akıl, gerçeklik ve güç kuvvetlerini ele geçirerek tanrı olur. Bu şekilde aşık olduğu Lady Ölüm’ü de tavlayabileceğine inanmaktadır.

Infinity Gauntlet macerasında… Okumayanların keyfini kaçırmayı engellemek için anlatamayacağım konular gerçekleşir…

Daha fazla yazabilir miyim? Yazarım! Ancak okuma keyfinizi öldürebilirim… Bu yüzden duruyor, yeni başlığa atlıyorum. Yalnız şunu belirteyim, bu maceradan sonra Infinity War ile Infinity Crusade gibi iki başarısız hikaye daha basılmıştır. Böylece “Infinity” kavramı DC Comics’in sık sık kullandığı “Crisis” kavramının Marvel Comics versiyonu olarak tarihteki yerini alır.

Marvel tanrıları savaş öncesi bir arada

Marvel tanrıları savaş öncesi bir arada

Ama şunu belirtmek gerekir ki, bu altı sayılık epik macerada Thanos’a karşı Galactus, Order, Hate, Celestials, The Stranger, Odin, Zeus gibi kurgusal ve mitolojik tanrılar, insanlarla omuz omuza çarpışarak olağanüstü bir savaş gerçekleştireceklerdir.

Zaten bizi Anadolu’ya bağlayan da bu “ayrıntı” olacaktır.

İnfinity Gauntlet’i Anadolu’ya bağlayan unsurları saymak kolay değil yalnız… Bunun için önce Avrupa’dan yola çıkarak Anadolu’ya ulaşan Galatları anlatmamız gerekiyor. Krallarına “Rix” diyen ve bazı isimlerin sonuna bu takıyı ekleyen ve kabaca Asterix’in ataları haline dönüşen bu Galatlar kimlerdir ve Anadolu’da ne işleri bulunmaktadır? Dahası Tanrılarla insanların Titanlara karşı savaşlarının çizgi romanla ilişkisi nedir?

Yorumlar