Thanos’un Dünyalı, “Infinity Gauntlet” Öyküsünün de Anadolu Kaynaklı Olduğunu Biliyor muydunuz?

Bergama Savaşı ve Zeus Bergama Altarı

Galatların aldıkları en büyük yenilgidir Bergama Krallığıyla gerçekleşen savaş. Ayrıntıları atlarsak olayı kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Bergama tahtına çıkan 1. Attalos, Galatlara ödenen vergiye karşı çıkar. Bu İonyalılar arasında paniğe yol açar. Hepsi de Galatlara boyun eğmeye, mücadeleye girişmemeye dünden razılardır. Nitekim Galatlar güçlü bir orduyla yola çıkarak yaklaşmaya başlarlar.

1. Attalos akıllı bir gençtir. Müttefik Yunan güçlerinin kaçacağını anlar ve bunu önlemek için bir kahinle anlaşır. İon ordularını temsil eden kişiler önünde bir savaşa girip girmemeleri gerektiğini yüce tanrı Zeus’a sormaya karar verir. Ancak akıllı Attalos zafer anlamına gelen “Nikea” yazılı bir mühür yaparak onu eline gizler. Kurban edilen hayvanın iç organlarına elini daldırıp karaciğerini çıkarırken bu mührü bastırıverir. Karaciğerdeki “Zafer” yazısını gören temsilciler orduları gaza getirerek Galatlara saldırırlar ve onları yenerler.

Zeus Bergama Altarı

Zeus Bergama Altarı

Ancak bu Galatları durdurmaz. Yeni bir ordu toplar tekrar saldırırlar. Galatlar tekrar yenilir. Attalos “Sorter – Kurtarıcı” adını almakla kalmaz ilk kez saygıya değer bulunan bir hükümdar olduğundan Galatlarca dost ilan edilir.

Daha önce de belirttiğim üzere Yunanlıların kendi beceriksizliklerini örtmek için düşmanlarını dev olarak gösterme alışkanlığı burada da kendini gösterir. Boynuz miğferli dağınık saçlı iri savaşçılar Gigant olarak görülmüş, bu savaşın da tanrılar sayesinde kazanıldığı ifade edilmiştir.

Bugün bu savaş şimdilerde Berlin’de bulunan Zeus Bergama Altar’ında ölümsüzleştirilmiştir. 118 kabartmadan oluşan dev frizde (kabartma) Olimpos tanrılarının Gigantları savaşta nasıl yendiği resmedilmiştir. “Devler ya aslan ya da boğa kafalı ve kuyruklu azmanlardır” diye tarif etmektedir kabartmalardaki tasvirleri Azra Erhat.

Bu nokta da bizi bir sonraki adıma, INFINITY GAUNTLET’a taşımaktadır tekrardan.

infinity-gauntlet-2

Anadolu Connection

Belki dikkatli okuyanlar Titanlarla Gigantların aynı tür yaratıklar olmadığını fark etmiştir. Ancak hemen her kaynakta da belirtildiği üzere bu iki “dev” grubu sürekli birbirine karıştırılmaktadır. Yalan yok, ben bile yakın zamana kadar bu iki dev grubunu aynı sandığımdan altardaki kabartmalara konu edilenlerin Titanlar olduğunu sanıyordum. Değilmiş. Ancak belirteyim iddiamı desteklemek için bu karmaşıklığa ihtiyaç duymuyorum.

Benim iddiam şudur:

Bir şekilde mitolojiyi araştıran ve Kronos’tan Uranos’a, Titan’dan Satürn’e kadar birçok şeyi öğrenen Jack Kirby’yle Jim Starlin nasıl ki edindikleri bilgileri yorumlayarak başkalaştırmışlarsa Gigantlarla yapılan Bergama’da gerçekleşen savaşı da alıp Titanlara uyarlamayı tercih etmişlerdir!

infinity-gauntlet-1

Böylece karşımıza tanrılarla insanların bir arada mücadele ettiği ve tanrısal güce kavuşmak isteyen devi kehanette olduğu gibi insanların yendiği muazzam hikaye, INFINITY GAUNTLET ortaya çıkmıştır.

Sonuç

Tüm bu gerekçelerden dolayıdır ki Thanos nasıl ki Ege’nin diğer tarafıyla Anadolu’nun büyük kısmını kaplayan bir bölgenin inançlarından ötürü dünyalıysa INFINITY GAUNTLET öyküsü de bir o kadar Anadolu kökenlidir.

Kaynaklar

Yorumlar