A’dan Z’ye Warhammer 40K Evreni – Adepta Sororitas

Adepta Sororitas, Warhammer 40K evreninde İmparatorluk Kilisesine bağlı olan ve sadece kadınlardan oluşan dini/askeri bir organizasyondur. Kökenleri, 36. bin yılda gerçekleşen iç savaşa dayanan bu organizasyon, 41. bin yılda imparatorluk kiliselerinin ve hac yollarının korunmasıyla sorumlu olmasına rağmen, tarihsel bağları bulunan engizisyonla beraber kafirleri avlamak ve isyanları bastırmak gibi görevlere de aktif olarak katılır.

“Olabilecek en büyük kafirliği yaptın Vandire! Sadece İmparator’a sırtını dönmekle kalmadın, onun yapmaya çalıştığı her şeyi mahvederek ismini kirlettin. İnsanlığın yürüdüğü yolu öylesine bir çürümeye uğrattın ki yüzyıllarca uğraşsak bile bir geri dönüşümüz olmayabilir. Bizzat kendi yaptığın kanunlar bile seni ölüme mahkum ederken benden merhamet bekleme. Senin hükmün çoktan verildi, ben sadece infazı uyguluyorum.”

-Alicia Dominica

Goge Vandire ve İç Savaş Dönemi

36. bin yılda İmparatorluk bürokrasisinin en tepesine oturan Goge Vandire, zamanla kilise dahil bütün önemli pozisyonlara kendi adamlarını doldurmayı başarmıştı. Korku, şiddet ve baskı ile sürdürdüğü tek adam yönetimi sırasında kendine karşı oluşan bütün muhalefeti sindiren ve zamanla gittikçe daha paranoyak bir hale dönüşen bu deli diktatör için San Leor gezegeni, emri altındaki milyonlarca gezegen arasında minik bir noktaydı.

Adepta Sororitas

San Leor üzerinde kendilerine “İmparator’un Kızları” adını veren dini bir tarikat zamanla güçlenmiş ve kiliselerini korumak için silahlı militanlar yetiştirmeye başlamıştı. Üstüne üstlük bu tarikat Vandire yönetiminin gerçek yüzünü görmüş ve ona bağlılık göstermeyi açık açık reddetmişti.

Normalde daha ufak şeyler için gezegen yok etme emri veren Vandire, bu haberi oldukça soğukkanlılıkla karşıladı ve sadece kadınların olduğu bu ilginç kiliseyi ziyaret etmeye karar verdi. Ziyareti sırasında kapıdan çevrilmesine rağmen soğukkanlılığını koruyan Vandire askerlerinden birine kendisine ateş etmesini emretti. Üstüne ateş açılmasına rağmen burnu bile kanamayan Vandire’ın İmparator tarafından bir mucize ile korunduğunu düşünen “İmparator’un Kızları” ona bağlılık yemini ettiler ve kişisel koruması haline geldiler. Vandire çok sonraları mucizenin sırrının kıyafetine gizlenmiş koruma kalkanı jeneratörü olduğunu az sayıda insana keyifle anlatacaktı.

Vandire 70 yıllık terör döneminin sonunda büyük bir isyan ile indirilmek üzereyken yeni ismiyle “İmparator’un Gelinleri” 10000 kişilik elit bir güç haline gelmişti ve Terra üzerindeki sarayı isyancılara karşı korumaktaydılar. Daha az kan dökülmesini istemeyen Adeptus Custodes (Altın Tahtta oturmakta olan İmparator’un korumaları) lideri, Vandire’ın korumalarının lideri olan Alicia Dominica’yı İmparator’un yanına götürdü. O gün olan olaylar  kimse tarafından bilinmese de bizzat kendi korumaları Vandire’ın gerçek yüzünü görmüş ve onu infaz etmişlerdi.

Beyaz saç sadece bir sister grubunda olan bir detayken o kadar çok sevildi ki, beyaz saçı olmayan sister çizilmez oldu.

Adepta Sororitas (Sisters of Battle)

İç savaş sonrasında bir daha Vandire gibi birinin İmparatorluğu yıkılmanın eşiğine getirmemesi için çok sıkı önlemler alındı. Bu önlemlerden biri de İmparatorluk kilisesinin silahlı militan bulundurmasına yasak getirilmesiydi. Kanunun yazım şekli sadece erkeklerden bahsettiği için (“men under arms”) kadın militanlar konusunda hukuki bir boşluk vardı. Vandire’ın ölümüyle beraber boşta kalan “İmparator’un Gelinleri”, Adepta Sororitas ismi verilerek kilise bünyesine alındı.

“Abess” rütbesinde bir rahibe tarafından yönetilen Adepta Sororitas organizasyonu “Convent” adı verilen iki ana kola ve “Order” adı verilen alt kollara ayrılır. Organizasyonda 4 tipte “Order” vardır:

 • Order Militant: Orgnizasyonun büyük kısmı bu orderlardan oluşur. Tamamen savaş üzerine eğitilen silahlı kollardır.
 • Order Hospitaler: Bu organizasyonlar genelde savaş ve felaket bölgelerinde mobil hastaneler organize ederler. Doktor, cerrah ve hemşirelerden oluşurlar.
 • Order Dialogus: Kilisenin bürokratik işlerinden, kitap basımından ve çeviri işlerinden sorumludurlar.
 • Order Famulous: Kilisenin diplomatik ve ticari işleri ile ilgilenen ufak orderlardır. Sayıları oldukça azdır.

Buralar böyle heresy…

Ekipman, Rütbe ve Araçlar

Order Militant mensubu standart bir rahibenin ana silahı 0.75 kalibre mermili bolterdır. Space Marine bolterlarından nispeten daha ufak olan bu bolterlar, atış güçlerindeki eksiği daha yüksek atış hızı ve mermi kapasitesi ile kapatırlar. Kafirliğin yakılarak temizlenebilen bir şey olmasından ötürü her boy alev silahından faydalanan rahibeler, üstlerinde Space Marine güç zırhının daha hafif bir modelini ve bu zırha güç sağlamak için sırtlarındaki çantada bir güç ünitesi bulundururlar.

 • Battle Sister: Standart ekipmanlı rahibeler.
 • Domininon: Alev makinası ve melta silahı gibi özelleşmiş hafif silah kullanan rahibeler.
 • Retributor: Heavy Bolter ve Multi Melta gibi ağır silahları kullanan rahibeler.
 • Seraphim: Jump Pack ve Bolt Pistol ile yıldırım saldırıları yapan hızlı ekipler.
 • Celestian: Komutanların korumalığını üstlenen yüksek seviye rahibeler.

Şehirden heresy temizlemek zor iştir…

Adepta Sororitas araçları genelde Space Marine’lerin kullandığı Rhino şasisi üzerine bazı modifiyeler yapılarak elde edilmişlerdir.

 • Rhino: Standart personel taşıyıcı.
 • Immolator: Rhino’nun kapasitesi düşürülmüş ama daha güçlü motora ve daha ağır silahlara sahip versiyonu.
 • Repressor: Yükseltilmiş profilli, dozer bıçaklı ve ağır silahlı rhino modeli. Şehir içi çatışmalar için özel geliştirilmiştir.
 • Exorcist: Tepesinde füzeatar tareti bulunan anti-tank araç. Düşmana korku salması için bir orgu ve ona bağlı bir ses sistemi vardır.

Sisters of Silence

Adept Sororitas konusunu açıp da onlarla çok karıştırılan ruhani selefleri “Sisters of Silence”dan bahsetmemek olmaz. SoS imparatorluğun ilk dönemlerinde, psişik bireylerin bulunması ve eğitilmesiyle ilgilenen kurum olan Adeptus Astra Telephatica’ya bağlı olarak kurulmuştur.

Luna (Ay) merkezli ve tamamen kadınlardan oluşan bu organizasyona girmek için ana koşul warp izine sahip olmamaktır. (Bu kişilere “blank” veya “psy-null” denir.)  Blank bireyler etraflarındaki warp etkisini sıfırladıklarından psişikler, büyücüler ve şeytanlar için ciddi bir tehlikedirler ve bu durumu bilen İmparatorluk kurumları SoS’ı Horus isyanı öncesi ve sırasında bol bol kullanmışlardır. SoS’ın 40K tarihindeki en unutulmaz yeri Horus isyanı sırasındadır. Ağırlıkla büyücülerden oluşan Thousand Sons Lejyonunu cezalandırmak için gönderilen Space Wolves lejyonu, yanlarında getirdikleri SoS birimlerini büyük bir efektiflikle kullanmışlar ve büyülerini kullanmakta zorluk çeken TS lejyonuna ağır bir darbe vurarak gezegenleri Prosperoyu yok etmişlerdir.

Prospero’nun düşüşü sırasında Leman Russ ve arkasında Sisters of Silence

SoS hiyerarşisinde gerçek bir üye olabilmek için bir sessizlik yemini edilmesi gerekmektedir. Bu yeminden sonra sadece SoS arasında kullanılan bir işaret dili konuşulur. Bu yüzden düşük seviye üyeler yüksek seviyelerin dışarı ile iletişimini sağlarlar. SoS birimleri tıpkı Sororitas gibi hafif bolter ve hafif power armor kullansalar da fazladan kılıç dövüşü konusunda eğitilirler ve psişiklere karşı özel tasarlanmış kılıçlar kullanırlar.

Horus isyanı sonrası imparatorluk içindeki politik oyunlar ve zıtlaşmanın kurbanı olan SoS organizasyonu 32. binyılda gölgelere çekilmiş ve uzun süreler kendilerinden haber alınamamıştır. 41. binyıla geldiğimizde varlıklarında dair raporlar İmparatorluk bürokrasisinin dişlileri arasında kaybolmuş ve unutulup gitmiştir.

Bu sefer nispeten daha niş bir konuda daha ufak bir tanıtım yaptık. Bir daha ki sefere daha büyük bir dosya ile size Warhammer 40K evrenini tanıtmaya devam edeceğiz.

Bu yazı, "A'dan Z'ye Warhammer 40K Evreni" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar