Baator 4 – Şeytani Hiyerarşi

Kanatları Altına Almak

Çoğu şeytan, astlarından tiksinir ve nefret eder. Bazıları ise, doğru adamları yetiştirebildiği için üstlerinin gözüne gireceğini fark eder ve bu gelecek vaat eden baatezu’yu kanatları altına alır. Yalnız bu, emri altındaki astının en büyük düşmanı olması demektir. Aynı zamanda da, kendisini tehlikeye atması.

Kanatları altına almak nasıl işler? Şöyle: Gelecek vaat eden baatezu’ya, çoğu zaman en başta kendi patronu tuzak kurar. Düşmanlarını ve rakiplerini cesaretlendirir, güçlendirir. Eğer bu, olması gerekenden güçlü düşmanlarını alt etmeyi başarırsa, efendisinin gözüne girer ve kısa sürede yükselir. Eğer sınavda başarısız olursa, efendisi pek bir şey kaybetmemiş olur. Bazı baatezular ise; efendilerinin bu oyunlarını fark eder ve intikam almaya yemin ederler.

Kanatları altına aldıkları astlarının, kendileri gibi tecrübeli baatezuları bile alt edebildiğini görmek, üstlerde paranoya ve dehşete yol açsa bile, neredeyse sapkın bir gurur ve takdir de yaratır. En hızlı yükselen ve takdir edilen baatezular, çoğu zaman en büyük efendiler tarafından zorlana zorlana yükselenlerdir. Bu da, daha önce de dediğimiz gibi, efendilerin dikkatini çekmenin ödülleri yüksek olduğu kadar, ölümcül de bir harekettir demek oluyor.

baatezu6

Kara Sekizli

Kara sekizli ile ilgili önemli bir iddia da, aslında sürekli aynı kişiler olmayabilecekleri. Yani, entrikalar ve savaşlar yoluyla öldürülebiliyorlar. Ancak çok iyi isim yaptıkları için, öncekinin yerini alan, kendi ismini bırakıp sekizliden birinin ismini alıyor. Bu bile, isim yapmanın önemi göz önüne alındığında, Kara Sekizli’den biri olmanın ne kadar mühim bir rütbe olduğunu ispatlıyor. Binlerce yıl işkence ve aşağılama sonucu edindiğiniz şöhretinizi bırakıp, kara sekizliden biri olmak gerçekten büyük bir ödül karşılığı yapılacak bir şey.

Ölümlüler ve Faustian Pact

Baator’da yükselmenin önemli ve kestirme yollarından biri de, ölümlü ruhları edinmektir. Bunları, çeşitli güç verici büyüler ve hatta kendine ait baatezu orduları yaratmak, ticaret ve bilimum akla gelmeyen şey için kullanabilirler. Yeteri kadar ölümlü ruhu, özellikle de kandırılıp getirilmişse, Baator ekonomisine etkide bulunabilir ve belki bir terfi ya da özel bir muamele satın almayı başarabilir.

Başkasını Düşürmek

Baator’da yükselmenin bir yolu da, üst kademelerde kadro açılmasıdır. Bu da üst kademelerden birilerinin ölmesi, kaybolması ya da gözden düşmesi ile olur. Çoğu şeytan, birbirinin kuyusunu kazar ve yükselmeler yüzyıllar alsa da, düşüşler çok daha kolaydır. Çoğu zaman da terfiler, üst kademeden birinin düşmesi ile açılan boşluktan olur.

baatezu7

Kıssadan Hisse

Yazımızdan anlaşıldığı gibi, Baator’daki hiyerarşide kötücül bir esneklik vardır. Modron’lar (Lawful Neutral boyut olan Mechanus’un yerlileri) gibi katı bir hiyerarşiye sahip değillerdir ya da Celestia’daki gibi beceri, adanmışlık ve erdemlere dayalı bir hiyerarşi de yoktur. Daha çok, aralardan sıyrılıp yükselmeye çalışan, birbirini sürekli aşağı çeken ve ölümcül bir rekabet içindeki şeytanlardan oluşan bir yapı söz konusudur. O yüzden; “şu şudur, bu konumdaki şöyledir” şeklinde bir yazı yazmak yerine, genel prensipleri anlatmayı tercih ettim. Umarım işinize yaramıştır.

Bir sonraki yazımızda, hiyerarşinin en üst kademelerine gelip isim yapmayı başarmış, Pit Fiend’ların da üstüne çıkmış olan düklerden bahsedeceğim.

Bu yazı, "Cehenneme Bir Yolculuk: Baator" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar