Rol Yapma Oyunu Dosyaları – Star Wars Roleplaying Game: Saga Edition

Yıldız Savaşları evrenine tam olarak bilimkurgu gözüyle bakılmamakta. Diğer bilimkurgu sistemleri, hatta roman ve filmlerinden farklı olarak, şahit olduğumuz ortamı, teknolojiyi sağlam bir mantık sistemine oturtup açıklama yapma ihtiyacı hissetmez. Bu yüzden fantezi ögeleri yüksek bu sisteme fantezi / bilimkurgu demek yanlış olmayacaktır. O halde bir fantezi rol yapma oyununu bu çeşit oyunlarla bütünleşmiş d20 sistemiyle oynamaktan daha doğal ne olabilir?

Yıldız Savaşları evreninde filmlerde ve roman / çizgi roman hatta anime serilerinde, ayrıca bilgisayar oyunlarında (Knights of the Old Republic) ilginizi özellikle çeken bir tarihsel döneme sizi bırakıverecek, tarihe imzasını sadece Jedi, Dark Jedi ya da Sith’lerin değil liderlerin, yöneticilerin, diplomatların, askerlerin, pilotların, öncü, keşifçi ya da hayatta kalmak için her şeyi mübah sayanların da isimlerini kazıyabileceğini kanıtlama fırsatı sunacak size. Takip eden yıllarda ortaya çıkan “Force user olmayan sınıfların yükselişi” konseptli Star Wars rol yapma oyunlarının öncüllerinden biridir, Saga sistemi…

star-wars-saga-1

d20 OGL oyunlarına aşina olanların çok kolay kavrayabileceği bir sistem olmakla birlikte, Star Wars Saga hem oyun yöneticisine hem de oyunculara zamanı için devrim niteliğinde yenilikler sunuyor. Ama bunlar olmasaydı bile d20’nin yadsınamaz nostaljisinin çekim gücü ve “bilinmeyen yeni sistemlere kafa yormak yerine tanıdık bildik sistemle oynayalım, derin sulara açılmayalım” ortak fikrinde birleşiyor olmanız SW Saga’ ya yönelmeniz için yeterli sebepler olurdu. Ayrıca Saga sistemi pek çok açıdan Dungeons & Dragons 5th Edition’ın çıkış noktası olan fikirlere de sahiptir.

Destansı Bir Sistem: Kötü Kelime Oyunları

Sınıflar temel olarak sadece 4 türdedir:

1- Nonheroic: Bu sınıf temelde NPC’lerin sınıfı olduğundan bu sınıftan zatlar GM’ ın alet / edevatı konumundadır. Başlangıç skill ve feat’leri ile arzuya göre üzerlerinde her mesleği şekillendirip hikaye anlatımınıza yardımcı olacak uygun alet / edevatları, pardon NPC’ leri bu şekilde ortaya koyabilirsiniz.

2- Heroic: Doğal olarak oyuncularımızın tercih edeceği sınıftır. Tabii ki SW tarihine sinema, anime ya da çizgi romanlarıyla girmiş her karakterin de sınıfı. (Ayrıca Extended Universe’ un yok sayılmasını yok sayıyorum diye bağırabilenlerin de tercihi 🙂 ) Bir de tecrübe kazanmış NPC’ler genelde bir kaç nonheroic sınıfın ardından heroic sınıflara geçmiş olabiliyorlar.

3- Beast: Zeka puanı 2 ve altı olan yaratıklar genel olarak bu sınıfı alır.

4- Prestij Sınıfları (teknik olarak bir heroic sınıf türüdür): D&D 3.X’ten aşina olduğumuz prestij sınıflarının sayısı Saga sistemi gereği az, ama özdür. Nonheroic karakterler, hatta zekası yükselmiş hayvanlar bile, kriterlerine uygunsa bir prestif sınıfına geçebilirler.

star-wars-saga-2

Toplumsal ve Sınıfsal Farklar: Anlamsız Alegoriler

İki çeşit seviye başına atak bonusu türü ve üç çeşit HD türü mevcuttur. En iyi atak bonuslarını (seviye başına bir işte) Jedi’lar ve soldier’lar alır, diğer sınıflar bundan biraz daha kötü bir oranda yükselir. En iyi HD oranları da yine Jedi ve soldier, sonra scout, en son da scoundrel ve noble şeklinde devam eder. Hiçbir sınıfın hit point oranı öyle çok berbat değildir ve isterseniz zar atmak yerine sabit ve garantili bir hit point kazanma yöntemini seçebilirsiniz. (Bir 5th Edition öncül fikri daha.)

Daha ilk seviyeden itibaren her heroic sınıf ne tür bir yeti ya da özel beceriye sahip olacağını kendi seçer. Aynı sınıfa ait iki karakter arasında okyanus kadar fark olabilir. (Özellikle de bir kaç favori kaynak kitabı da işin içine katmışsanız.) Hiçbir seviyede önceden öngörülmüş bir yeteneğe tabi tutulmaz, elinizdeki tüm yetilerin tamamen kendi seçiminiz olduğunu bilirsiniz. Bu sistemi, onunla ilk karşılaştığımda bile, Modern d20 sistemini daha rafine bir şekilde ileri götürmeyi başardığı için çok sevmiştim. Şimdi üzerinden tekrar geçerken, kolay adapte olabilirliğini ve sınıf sistemi ile özgür ilerleyişi birleştirmeyi başarabilmiş olmasını bir kez daha takdir ediyorum. Bu sistem mekaniği hakkında söyleyebileceğim olumsuz şeylerden biri talent’lar “tree” adındaki gelişim eğrisiyle sizi bazen çok iyi bir talent için önce pek görkemli gözükmeyen bir talent almaya yönlendirmesi olacaktır. Muhtemelen hakkında söyleyebileceğim diğer olumsuz şey, sistemin bir yandan kaynak kitaplarla olanaklarını geliştirmeye ihtiyaç duyması fakat öte yandan bütün bu kaynak kitapların verimli gelişime pek az katkıda bulunuyor olmasıdır. Dolayısıyla oyun yöneticisinin oyununa katmayı düşündüğü kaynak kitapları önceden bir değerlendirmeye tabi tutması ve süzmesi yerinde olacaktır.

Bu yazı, "Rol Yapma Oyunu Dosyaları" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar