Star Trek Irkları #6 – Bajoran

Bajoranlar son derece ruhani bir ırktır. Gezegenleri Bajor, 50 yıl boyunca Cardassian adı verilen, son derece faşist bir ırk tarafından işgal altında kalmıştır. Bajoranlar uzun süren zorlu bir direnişten sonra Cardassianların gezegenden çekilmesini sağlamayı başarmışlardır. Star Trek: Deep Space Nine serisi, tam olarak işgalin sonlanmasının ardından gelişen olayları ele almaktadır. Dolayısıyla Bajoranlar hakkında Star Trek: Deep Space Nine’ın 7 sezonu boyunca gerekli gereksiz kıyamet kadar bilgi alabilirsiniz.

Bajoranların dış görünüşü insanlardan çok farklı değildir. Ayırt edici olarak kaşlarının arasından başlayarak burunlarına doğru inen çıkıntıları gösterebiliriz. Bunun dışında Bajoranlar inançlarının sembolü olarak sağ kulaklarına küpe takarlar. Küpelerin şekilleri ayrıca mensub oldukları aileleri sembolize etmektedir.

bajoran1

Bajoranlar yüzyıllardır Prophet adını verdikleri tanrılara tapınmaktadır ve tüm kültürleri bu inanç üstünde şekillenmiştir. Prophet’lerin, Cardassian işgalinden hemen sonra gezegenin çok yakınında ortaya çıkan stabil bir solucan deliğinde ikamet ettikleri ortaya çıkmıştır. Federasyon, Prophet’leri çizgisel zaman düzleminden bağımsız yaşayan, aşırı gelişmiş bir yabancı ırk olarak tanımlamıştır. Bu durum Bajoranlar açısından sarsıcı bir etki yaratmamıştır, tam tersine inançlarını daha da perçinlemiştir.

Bajoranların dini kimlikleri ve faşist bir ırk tarafından işgal altında yaşamaları göz önüne alınarak Musevileri temsil ettikleri söylenir. Ayrıca kadınların yönetimde ağırlığa sahip olmaları da düşünüldüğünde bu teorinin oldukça isabetli olduğunu düşünebiliriz.

Star Trek: The Next Generation serisinde birden fazla bölümde rol alan Ro Laren ve Star Trek: Deep Space Nine’ın başrollerinden birini paylaşan Kira Nerys, şimdiye kadar en detaylı işlenmiş Bajoran karakterleridir. Her ikisi de ayaklarını yere sağlam basan, inatçı ve güçlü kadın karakterler olarak seyircinin karşısına çıkmışlardır.

Bu yazı, "Star Trek Irkları" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar