Büyü ve Bilim Üzerine Denemeler: Giriş

Yazıları yayınlanma sırasından farklı bir sırada dizdim. Yayınlanma sırası, benim bir yazıyı yazarken aklıma takılan başka bir mevzuyu yazılaştırmamdan ibaretti. Geriye dönük olarak düşününce aşağıdaki sıralama daha mantıklı geldi.

Yeni Sıralama

Anlam dediğimiz şey tamamen insan aklının ürünüdür, insan aklından bağımsız olarak tanım düşünülemez. Bu sebeple tanımlar irdelenecekse ilk adım tanımların kaynağındaki, yani  insan aklındaki hali ile başlanmalıdır. Üçüncü yazı, evrenin nesnelliğine rağmen büyü ve bilimin insan kafasında nasıl kurgulandığını ele alıyor.

Büyü, Bilim ve Teknoloji Üstüne Üçüncü Bir Deneme

İnsan fikriyatını inceleme amacıyla, insan fikriyatını evrenin nesnelliğinden soyutladıktan ve insan yargısının güvensizliğinden bahsettikten sonra kalkıp da insan düşüncesi ile nesnel dünya hakkında kesin yargıya varmek saçmalıktır.  Ondan ikinci adımda (ve ikinci yazıda) takınılacak en makul tavır, evren hakkında bazı olasılıkları değerlendirmek ve bu olasılıkların ilk adımda incelenen büyü ve bilim tanımları ile olan ilişkilerini irdelemektir.

Büyü, Bilim ve Teknoloji Üstüne İkinci Bir Deneme

Doğal olarak insan düşüncesi genelde düşünce olarak kalmaz, er ya da geç harekete dönüşür. Üçüncü adım, büyü ve bilimi insanın çevresiyle etkileşme metotları yani farklı teknoloji kaynakları olarak değerlendirmektir. Birinci yazı bununla alakalıdır.

Büyü, Bilim ve Teknoloji Üstüne Bir Deneme

Bütün insan davranışı ve teknolojisi sorun çözmek bağlamında genellenebilir. Bu bağlamda büyü ve bilim insanın en büyük sorunu olan ölüme getirdikleri çözümler açısından incelenebilir. Kurgusal olarak büyü ve bilim aracılığıyla ölüme getirilen çözümlerin farkları ikisinin de öngörülerine dair önemli ipuçları verir. Bu da zati beşinci yazının konusudur.

Büyü ve Bilim Üzerine Beşinci Bir Deneme

Dördüncü yazı, büyü ve bilimin kurgudaki yerini daha geniş çaplı ele alır. Eninde sonunda her kurgunun esin kaynağı kuranın kendine ait deneyimi olduğu için, büyü ve bilim bir şekilde gerçekliği yansıtmak zorundadır.

Büyü ve Bilim Üzerine Dördüncü Bir Deneme

Dördücü yazının ek yazısı da bu olguya sazla sözle gelen bir örneği konu eder.

Sazlı Sözlü Bilimkurgu

Altıncı yazı da;  büyü ve bilimin edebi kurgu amaçlı kullanıldıkları zaman pek de farklı olmadıklarını, hatta birbiri yerine rahatlıkla ikame edilebileceğini gösterir. Ki benim şahsen desteklediğim fikir de o.

Büyü ve Bilim Üzerine Altıncı Bir deneme
Bu yazı, "Büyü ve Bilim Üzerine Denemeler" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar