Japonya’nın Star Wars’a Cevabı: Mobile Suit Gundam

Federasyon’un yeni yönetimleri bu olayla geri adım atmaz, aksine kolonileşme ve zorunlu programına aynen devam ederler. Kolonileşme programını destekleyebilmek, yapay okyanuslara varana dek yaşayan bir ekosistem yaratabilmek ve enerji krizini çözebilmek amacıyla Helyum-3 soğuk füzyonundan enerji üretim metodu geliştirilir, bu amaçla da Dünya ve kolonilere Helyum-3 taşıyan bir enerji filosu kurulur. Öte yandan kolonileşme programına katılmayan ülkeler “haydut devlet” statüsüne alınır ve çoğu sert metotlarla etkisiz hale getirilirler.

gundam5UC 0040 yılında Dünya çevresindeki Lagrange yörüngeleri boyunca Side adı verilen koloni sistemlerinin ilk üçü tamamlanmış, ilk ay şehri Von Braunn kurulmuş ve uzayda yaşayan nüfus yaklaşık 11 milyarlık toplam nüfusun %40’ına varmıştır.

UC 0051 yılında halihazırdaki koloni sayısı zaten çok arttığından yeni koloni kuşağı kurulabilecek bir alan oluşturulana dek yeni Side inşaatları durdurulur. Hemen akabinde Zeon Zum Deikun isimli bir filozof ve politikacı, Side 3’e gelir ve onlara bağımsızlıklarını kazanmalarını ve evrensel bir düşünce yapısı kazanmalarının gerekliliğini anlatan konuşmalar yapmaya başlar. Ona göre insan bilinci tek başına faaliyet göstermek için evrimleşmemiştir, er ya da geç, tüm insanlar Newtype denen ve diğer bireylerle kusursuz olarak iletişim kurarak onları anlayabilen kusursuz empati sahibi bir tür olmak üzere evrimlerini tamamlayacaktır. Uzay kolonilerinde yaşayan insanlar olan spacenoid’ler ise bu sürecin başlangıcı olarak inisiyatif sahibi olmak zorundadır.

gundam30

Zeon Deikun’un özgürlük ve gelişim odaklı bu konuşmaları, çoğu dünyanın aşağı sosyal kesimlerinden uzaya zorunlu göçe zorlarmış koloni insanlarınca büyük heyecanla karşılanır ve bu süreçte hızla yükselerek Side 3’ün yönetimine katılır. UC 0058’de Zeon Deikun’un başında bulunduğu hareket Side 3’ün Munzo kolonisinde özerkliğini ilan eder ve bu hareket başka kolonilerin katılımıyla büyüyerek Zeon Cumhuriyeti adını alır. Federasyon’un buna cevabı ise Side 3 sokaklarına ordu birliklerini yollayarak onları pasifleştirmeye zorlamak olur. Bağımsız bir ulus yaratmaya çalışırken durdurulacağını hisseden Zeon Deikun artık ağır stres altındadır. Federasyon’un onun ideallerini ezmek için kolonileri fiilen işgale yeltenmesini engelleyebilmek için nüfuz sahibi bir aile olan Zabi’lerle işbirliği yapar ve Zeon savunma birlikleri kurulmasının çalışmalarına girişir.

UC 0068’de Federasyon ve Zeon Cumhuriyeti arasında politik ilişkiler gerilmiştir ve Zeon Deikun’un bir meclis konuşması yaparken yere yığılması tüm dengeleri altüst eder. Zeon Deikun’un son nefesinde yönetimi danışmanı Degwin Sodo Zabi’ye emanet ettiği söylenmektedir. Degwin Zabi’nin ilk işi ülkenin adını Zeon Dükalığı olarak değiştirmek, sıkıyönetim ilan etmek ve oğullarını yeni kurulan ordunun en üst kademelere atamak olur. Öte yandan Zeon yanlıları bu olayın bir suikast olduğunu, bunu planlayanların da Zabi ailesi olduğunu düşünerek onları sokak direnişlerine başlarlar. Zabi ailesine yönelik bir bombalı saldırı sonucu Zeon Deikun yanlısı harekete karşı kırım hareketi uygulanmaya başlar. Artık Zabi ailesine biat etmeyen herkes hedef alınmaktadır. Buna Zeon Deikun’un kendi ailesi de dahildir.

gundam8Zeon Deikun’un metresi Astraia, yeni rejimin onları ortadan kaldırmak için er geç geleceğini bildiğinden, çocukları oğlu olan Casval ve kızı Artesia’yı babasının sadık askerlerinden Jimba Ral’a emanet eder ve onun oğlu Ramba Ral ile sevgilisi Hamon’un yardımları ile Munzo’dan Texas kolonisine sahte bir isimle sızmayı başarır. Fakat Artesia ve Casval’ın burada tanık olacağı olaylar onları hem saf çocukluklarından hem de birbirinden giderek uzaklaştıracak, Casval’ı Zabi ailesini tek tek öldürmeden rahatlamayacağı tek kişilik bir intikam savaşına sürükleyecektir, bu bambaşka bir insana dönüşmek ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olacak bir başka savaşa sebep olmak pahasına bile olsa! Tabii bu başka bir yazının konusu.

gundam7Geçen 10 yılda Zabi’lerin baskıcı yönetimi altında Zeon Cumhuriyeti artık bir hanedanlık haline gelmiştir. Degwin Zabi’nin yaşlanmasıyla onun en büyük oğlu ve korkunç bir entelektüel kapasiteye sahip Gihren Zabi’nin ülkenin yönetiminde daha etkin olmaya başlamasıyla Zeon Cumhuriyeti saldırgan bir tutum içerisine girer. Çünkü Gihren gözünü kan bürümüş biridir ve gözünü dünyaya dikmiştir, aynı zamanda sosyal bir Darwinist olarak tüm insanlığı kolonist yönetimine hizmet eden bir işçi sınıfı haline getirmeden de durmayacak olan, bu amacında her türlü yöntemi mübah sayan birisidir.

Bu yazı, "Jenerasyonlar Ötesi Bir Kült Anime: Mobile Suit Gundam" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar