Baator 3 – Baatezu Çeşitleri ve Diğer Yerliler

Cornugon/ Horned Devil / Malebranche (Greater)

Horned Devil olayında bir karışıklık var. Eski sürümlerde War Devil olarak geçen Malebranche, 5e’de Horned Devil olarak geçiyor. Bunun bir karışıklık olduğu izlenimi edindim. Yine de bilinçli bir tercih olarak birleştirildiklerini düşünerek anlatacağım. Sonuçta benzer rollerdeydiler. Ben komple horned devil diyerek anlatayım.

Horned Deviller, üç metreye yakın olurlar ve üzerleri pulla kaplıdır. Kavrama yeteneğine sahip kuyrukları dikenlidir. Ayrıca çoğu baatezudaki gibi, gothic bir gargoyle’u andıran kanatları vardır.

Horned Devil’lar elit savunma askerleridir. Büyük ve önemli Baatezuları korurlar. Kin gütmelerine neden olursanız, savaştan çekilmezler ve rakipleri veya kendileri düşene kadar saldırmaya devam ederler. Ayrıca bir Greater Devil olarak yüksek prestij ve imkanlara sahiptirler.

cornugon

Brachina / Pleasure Devil (Greater)

Bunlar, büyük bir kısmı terfiyi kolay kabul etmeyen erinyeslerin, kolayca kabul ettiği bir terfi basamağıdır. Mükemmel güzellikte, siyah tüylü kanatlara sahip kadınlar şeklindedirler. En büyük Baator efendilerinin, kişisel hizmetkarlarıdırlar. Kişisel hizmetkarlığın getirdiği fırsatları değerlendirmek ve efendilerinin gözünde iyi işler başarmanın peşinde koşarlar. Aynı zamanda; hataları çabuk görüldüğü için de büyük risk altındadırlar. Yine de bu, hiç bir baatezu’yu pislik yapmaktan alıkoymadığı gibi, Brachina’ları da alıkoymaz.

Amnizu

Bir metreden az uzunca boylu; kocaman, sivri dişlerle kaplı ağza sahip ve kel olurlar. İnce işlemeli cübbeler içinde, soylu bir görünüme sahiptirler. Arkalarında ufak ve biçimsiz kanatları vardır. Eğer terfi almadan uzun süre yaşarlarsa dört metreyi geçen boya sahip olabilirler.

Görevleri, ufak baatezuların terfileriyle ilgilenmek; bazı önemli yerleri korumak; Kan savaşı’nda abishai ve erinyes ordularına komuta etmek, Styx nehrini korumak ve yine styx nehriyle gelen ruhların güvenliğini sağlamak gibi çok mühim şeylerdir. Bu yüzden pit fiend ve kat lordları (archdevil) dışında herkesi kendilerinden aşağı görür ve nefretle yaklaşırlar.

Amnizu

Gelugon / Ice Devil (Greater)

Gelugon’ların ana vatanı 8. Kat olan Cania’dır. Görünüşleri beklenmedik şekilde acayiptir. Üç buçuk metre boyunda, böceğimsi vücut ve kafaları, el ve ayak yerine pençeleri ve ağız yerine böcek ağzı gibi kıskaçlı bir ağız (ne deniyo lan bunlara?), çok uzun, sivri dikenlerle kaplı kuyrukları vardır.

Gelugonlar, Nessus’a giden yolu korudukları için yüksek rütbelilerin bunlara çok fazla güvendiği söylenebilir. Ayrıca; bazı kuvvetli baatezu çeşitleri, kat lordları ve Asmodeus tarafından direkt olarak yaratılabilse de, gelugonlar sadece alt rütbelerden terfi yoluyla oluşturulabilirler. Aynı zamanda Cania’nın ordularında hem yönetir hem de hizmet ederler. Bu da yine alışılmadık bir şey olduğu için, liderlerini nasıl seçtikleri de dışarıdakilerin bilmediği bir sırdır.

İyi hizmet eden gelugon’lar, pit fiend’dan bir aşağıdadırlar. Bunun da farkında oldukları için hata yapmamaya dikkat eder ve aynı zamanda daha aşağı yaratıklara karşı son derece zalim olurlar.

Pit Fiend

Pit Fiend

Pit Fiend (Greater)

Binlerce yıl süren işkence dolu hizmetlerden ve sayısız ihanetten, entrikadan; yenilen onbinlerce düşman, savaşılan onca savaştan sonra, Phlegethos’un ateş çukurlarında geçen yıllar süren eziyetten sonra; artık cehennemin en soylu ve en korkunç varlığı ortaya çıkar. Görünüşü bile sıradan ölümlülere ömür boyu korku salacak, dört metrelik devlerdir bunlar. Devasa yarasa kanatları vücutlarının etrafında sarılıdır. Pullu derilerinin altında devleri kıskandıracak güçlü kasları, bir el gibi rahatça kullanabildikleri kuyrukları, şeytani bir zehir damlatan sivri dişleri ve pençeli elleri ile son derece korkunçturlar. Hele ki bundan daha üst rütbe kat lordluğu olduğu ve kadrolar ancak milenyalarda bir açıldığı için bazı pit fiendlar büyüdükçe büyür ve Tantlin’in başındaki yönetici gibi devasa boyutlara ulaşabilir.

Her pit fiend, kendilerine önemli bir nam salmıştır. Büyüler yoluyla herhangi bir hamatulayı çağırabilirsiniz ama, hangisini çağıracağınızı bilmeden bir Pit Fiend çağıramazsınız. Baator’un her yerinde nadiren karşılaşılabilirler ancak Nessus’ta sıklıkla karşılaşılırlar. Özellikle Kan Savaşı’nda, görenlerin günlerce kaçacağı korkunçlukta ve büyüklükte ordular yönetirler. Bizzat girdikleri hiç bir savaşta küçümsenemezler. Binlerce yılın entrikalarından sağ çıkmaları sebebiyle, ölümlülerin işlerine karıştıklarında politik sınırlar değişir ve dünya savaşları çıkar. Neyse ki, çoğu pit fiend, Kan Savaşı’yla ilgilenme görevindedir.

Diğer Baatezular

Hiyerarşinin içinde daha farklı basamaklar da var. Size orijinal yapıyı anlatmaya çalıştım. Bunların dışında sadece savaş için orada olan Steel Devil, Orthon gibi tipler var. Bunların görevi savaşmak olduğu için çoğu Kan Savaşı’nda ölürler ve nadiren terfi alırlar. Ekstradan açıklamaya gerek yok.

Bazı rütbeler ise çok özel durumlarda kazanılan çeşitler. Paeliryon’lar (Corruption Devil) mesela, yerine göre Pit Fiend’lardan daha mühim görevlere gelebilir ama sürekli perdeler ve hizmetkarlar arkasından iş yaptıkları için fazla görülmezler. Baator’da da yine çok görülmezler.

rsz_devils_2

Baatezu Dışındaki Yerliler

Baator’da Baatezular dışında tabii ki, bir sürü ölümlü ve tanrıların takipçileri vardır. Baatezu olmayan petitioner’lar azdır ama yine çokça vardır.

Baator’da, Kan savaşı nedeniyle müttefik konumunda olan başka ırklar bulunabilir. Acheron yerlileri, hag çeşitleri ve Tiamat’ın hizmetkarı olan ejderhalar da yine bulunabilirler.

Yine Baator’da, mekanın büyüklüğünü algılayamadan kötülükle savaşmaya gelmiş bireysel adalet savaşçıları; kazara ya da düşmanların büyüyle yollaması sonucu burada kısılı kalmış maceracılar ve nadiren de çeşitli seferlere katılan melekler ve diğer iyi varlıklar bulunabilir.

Baator’un yerlisi olan bitki ve hayvanat ise son derece tehlikeli ve çoğu zehirlidir. Çoğu yenebilir şey, boyutların dışından getirtilir ya da Baator’da öldürülen kişilerdir.

Bir sonraki hafta, Baator hiyerarşisi ve terfi mekaniklerini inceleyeceğiz.

Bu yazı, "Cehenneme Bir Yolculuk: Baator" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar