Baator 6 – Cehennemin Arşidükleri

Mammon, aynı zamanda arşidükler arasında en kaprislilerden biridir. Sürekli altındakilerin rütbelerini değiştirir durur. Bu yüzden Minauros, düşük rütbeli şeytanların en çok bulunduğu yerlerden biridir.

Mammon’un iki görüntüsü vardır. Biri altın-kırmızı renkli, şişman bir pit fiend’a benzer. Cehennemde hesaplaşma’dan sonra Asmodeus’tan bir ödül ya da ceza olarak yeni formu da bahşedilmiştir. Bu ikinci formda da belden aşağısı yılan şeklinde, kocaman ağzı dişlerle dolu ve gövdesi insana benzeyen özel bir şeytan şekline gelmiştir.

Mammon kültleri, medeniyetleri zenginlikle ve aç gözlülükle lanetleyen ekonomik planlar yapar ve genelde yöneticilerin ve din adamlarının arka planında yer alırlar. Sırf ölümlüleri yoldan çıkartabilmek için, bu yola sayısız paralar dökerler. Bu yüzden prime material boyutta en etkili kültlerden biri Mammon kültüdür.

belial&fierna

Fierna

Fierna, Cehennemde Hesaplaşma sırasında Asmodeus’u kızdıran Belial’ın, “Ay aman, aman… Kızım bana darbe yapıp başa geçti, tüüüh!” diyerek arka plana çekilmesiyle arşidüklüğe kavuşmuştur. Aslında işleri arka plandan yönetmeye devam eden Belial, Phlegethos’taki ruhlara ve şeytanlara işkence edip, sapkın orjiler yapmaktan başka şey düşünmeyen kızı baştaymış gibi göstererek katı yönetmeye başlamıştır.

Zamanla Pit Fiend Gazra ve (belki de) Mammon ve Glasya’nın gaz vermesiyle Fierna da, cehennemin politik oyunlarına ilgi duymaya başlamış ve babasına karşı ağır ağır güç kazanmaya başlamıştır.

Fierna, daha arşidüklükte, hatta belki bazı diğer şeytanlara göre komple cehennemde yeni sayılabileceği için dünyalarda kültleri pek yoktur. Olanlar da genelde cinsel sapkınlık kültleri şeklindedir.

Cehennemin en bilinen ama dillendirilmeyen sırlarından biri gibi görünen bir nokta da, Fierna ile Belial arasında ensest bir ilişki yaşandığı söylentisidir. Bu söylentiyi düşmanları da uydurmuş olabilir, gerçek de olabilir. Katla ilgili yönetim kararlarının çoğunu Abyrimoch’taki lav çukurlarında takılırken ve hatta çeşitli sapkın partiler sırasında aldıkları bilinir. Bu partiler ve hamam sefası sırasında neler olduğu konusu ise, biraz muallakta.

Fierna ve Glasya’nın da birer kanka haline geldikleri söylentiler arasında.

Fierna, babası gibi fiziksel görüntüsü mükemmel bir çekiciliktedir. İnsan olmadığını gösteren tek şey, alnında saçlarının hemen başladığı yerden çıkan iki ufak boynuzdur. Fierna, acının ve ateşin hakimidir. Takipçilerine bunlarla ilgili sırlar verir.

belial

Belial

Belial; sırların, üstünlük kurmanın (domination ama sadece seksual domination değil, komple) ve baştan çıkarmanın (bu cinsel) efendisidir. Vücudu mükemmel güzellikte ve tam ayarında kaslıdır. İnsan olmadığını, aslan yelesi gibi başını saran yelesinden ve Fierna’nınki gibi hemen saçların başladığı yerden çıkan iki küçük boynuzdan anlayabilirsiniz.

Belial, Baalzebul’la beraber cennetten düşmüş olan meleklerdendir. Eskiden iyileştirmenin ve merhametin meleği iken düşmüş ve Celestia cennetlerinin en büyük kayıplarından biri olmuştur. Cehennemde sadece Asmodeus’un Belial’dan daha iyi ya da Belial kadar iyi bir yalancı olduğu söylenir. Sayısız yıl, melekler arasında yaşayıp kötülüklerine devam eden birinin zaten böyle olması da beklenir.

Gizli ve yalancı yapısı ve Fierna’yı öne sürmüş olması nedeniyle, Belial ile ilgili çok detaylı bilgi edinmek zor. Ama Baalzebul ile ezeli bir ittifak içinde olması ve Asmodeus’un bile elini kolunu bağlayacak politik manevralar yapabiliyor olması, Belial hakkında yeterli bilgiyi veriyordur.

levistus2

Levistus

Levistus enteresan bir karakterdir. Arşidükler arasında, hepsi gibi Asmodeus’un yerini almak ister ama bu konuda en doğrudan hareket eden ve açıkça konuşan Levistus’tur. Bu konuda en cesur adımları atmaya yeltenmiş olan da, yine Levistus’tur.

Bu yazı, "Cehenneme Bir Yolculuk: Baator" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar