A’dan Z’ye Warhammer 40K Evreni – Eldar Mitolojisi ve Kültürü

Gelgelelim Mitlere…

Eldar mitolojisi “Myth Cycles” olarak anlatılır, 41. Milenyum’da bu hikâyeleri Harlequiin’lerin dansları ile Eldar ve İnsan dünyalarında anlatır.

Morai-Heg’in İlahi Kanın Sırlarını Öğrenişi

Morai-Heg, kendi kanında bulunan sırları öğrenmek istemektedir. Kendisine zarar veremediği için kanını akıtamayacağını fark eder, bunun üzerine bir Tanrıyı incitebilecek kadar güçlü tek varlığa gider, eşi olan savaş tanrısı Khaine’e. Khaine bunu red eder. Bunun üzerine Morai-Heg, Banshee’lere, yani kızlarını Savaş Tanrısı’nın üzerine salar. Günler boyunca çığlıkları ile Khaine’e işkence etmeleri üzerine Khaine Morai-Heg’in kanını akıtmayı kabul eder. Bu olayların sonunda Morai-Heg İlahi kan’ın sırlarını öğrenirken, Khaine’e Banshee’nin “Aspect”ini hediye eder.

Cennet’te Savaş

Bu efsane, Tanrıların ve Eldar’ın beraber yaşadığı zamanlardan kalmaktadır. O zamanlar Khaine ve büyük Eldar kahramanı Eldanesh birlikte bir çok zafer kazanmıştır. Bir gün Rüya Tanrıçası Lileath uykusunda, ölümlülerden oluşan bir ordunun Khaine’i paramparça edeceğini görür. Bunu öğrenen Khaine, Eldarları vahşice avlamaya başlar. Asuryan, Khaine’nin yaptıklarını gördüğü zaman Eldar’ları korumak için sürgüne yollar ve tanrılar ile Eldar arasına bir sınır koyar. Eldar’ın annesi olan Isha çok üzülür ve Vaul’a gider. Vaul’dan onu çocukları ile kavuşturmasını ister. Bunun üzerine Vaul, Isha’nın gözyaşlarından Ruh Taşları’nı (Spirit Stones)  yapar. Bu taşlar sayesinde Eldar ve Isha boyutlar arası sınır üzerinden konuşmaya başlar.

İlerleyen zamanlarda, Khaine, Isha’nın sesini duyar. Sesi takip ettiği zaman, Isha’nın Eldar ile konuştuğunu görür. Öfkelenir ve bunu kardeşi Asuryan’a iletir. Asuryan Isha ve eşi Kurnous’un emirlerine ve yasalarına karşı geldiğini öğrendiği zaman, onları ceza olarak Khaine’e esir eder. Isha ve Kurnous, Khaine’in elinden işkence çekmekte ve hapis tutulmaktadır. Vaul kendini bu konuda suçlu hisseder ve Khaine’e gider, onları bırakması için ne istediğini sorar. Khaine Vaul’dan kendisine yüz adet sihirli kılıç yapmasını ister, bunu yapmak için bir yıl süresi vardır.

Anaris ve Khaine

Anaris ve Khaine

Vaul bir yıl boyunca daha önce görülmemiş bir azimle çalışır ama sonunda sadece 99 kılıç yapabilir. Kılıçları Khaine’e götürürken, araya bir tane sıradan bir kılıç koyar. Khaine ilk başta hileyi anlamaz, Isha ile Kurnous’u serbest bırakır. Vaul ve çift hemen Khaine’in yanından uzaklaşır. Khaine daha sonra yüz kılıcın arasındanki hileli, sıradan kılıcı bulur, Vaul’u bir hilekar olarak anar ve intikam için yemin eder. Böylece Asuryan hariç, tüm Eldar tanrılarının taraf tuttuğu, Khaine ile Vaul arasındaki savaş, yani “Cennet’te Savaş” (War in Heaven) başlar.

Savaşın son günlerinde Vaul son kılıç olan Anaris’i (Eldar dilinde Şafağın Kılıcı (Sword of The Dawnlight) anlamına gelir) bitirir. Bu kılıç ile Khaine’in karşısına çıkar. Çok zorlu bir mücadele ardından, Anaris bile Vaul’a yardım edemez ve demirci tanrı yenilir. Khaine ceza olarak, Vaul’u kendi örsüne zincirler. Bu sırada Kurnous’un bir hizmetkarı olan büyük şahin Faolchu Anaris’i çalar ve onu Eldanesh’e götürür.

Khaine Anaris’in peşinden ölümlülerin olduğu boyuta gelir. Eldanesh korkusuzca Savaş Tanrısının karşısına çıkar. Khaine Eldanesh’e, ona bağlılık yemini ederse, tüm canlılar ve tüm diyarlar üzerinde efendilik teklif eder, fakat Eldanesh’in Khaine’in aç gözülüğünü paylaşmamaktadır ve teklifi geri çevirir. Khaine, Eldanesh’e saldırır, Eldar’ın gördüğü en güçlü savaşçı, Anaris’in yardımı olduğu halde, Savaş Tanrısını yenemez ve gaddarca  katledilir. Asuryan, çok sevdiği Eldanesh’in ölümünü gördüğü zaman kedere düşer ve Khaine’i lanetler. Khaine bundan sonra, “Kaela Mensha” yani Eli-Kanlı olarak çağrılır, çünkü adice ve haksız yere öldürdüğü Eldanesh’in kanı sonsuza dek ellerinden akmakta olacaktır.

Eldanesh’in ölümünden sonra, Kardeşi Ulthanesh, uzun zaman önce ayrı düştüğü kardeşinin evi (House Eldanesh) ve kendi evini (House Ulthanesh) birleştirir. Ulthanesh’in soyu, günümüzde Craftworld Iyanden’de devam etmektedir. Ünlü Korsan Prens Yriel, Ulthanesh’in soyundan gelmektedir.

Eldar’ın Düşüşü

Eldar, bin yıllarca bilinen galaksinin hükümdarları oldular. Hiç bir ırk onlara en ufak bir tehdit bile oluşturamıyordu. İstedikleri gibi hayat verip, hayat alıyorlardı. Yıldızlar bile onların iradesine göre yaşayabiliyor veya ölüyorlardı. Teknoloji, bilim ve sanatın tüm sırlarını çözmüşlerdi ve bu onları dipsiz bir boşluk hissine sürükledi.

 

Temsilciler kavgası (temsili değil)

Temsilciler kavgası (temsili değil)

Eldar’ların duyguları insanlardan daha yoğun yaşadığından bahsetmiştik. Eldar’lar hayatlarına bir anlam yükleyemedikleri için çeşitli sapkınlıklara kendilerini verdiler. İlk başta masum olan bu zevk arayışı, zamanla kanlı alemlere dönüştü. Bunun üzerine aklı başında bazı Eldar aileleri, Maiden World denilen dünyalara göç etti. Barbarlık ve vandallık, sapkın zevkler ile doruk yaptığında ise, büyük bir tehlikenin geldiğini gören başka Eldar’larda Craftworld denilen kıta büyüklüğündeki uzay gemileriyle derin uzaya yolculuğa çıktılar.

Eldarların ruhları ve hissettikleri, Materyal Evren’in sınırları ötesinde bulunan Warp diyarında (Immaterium) yansımalarını kuvvetli hale getirdi. Eldar ruhları da, ölümden sonra Warp’a geçer ve yeniden doğarlardı. Eldar’ların hedonist, sadist ve mazoşist duygularının yansıması olan Slaanesh adlı varlık zamanla güçlenerek bilinç buldu ve 4. Chaos Tanrısı olarak yerini aldı.

Slaanesh’in doğması ile gerçek uzay ve Warp arasında, Galaksinin görüp görebileceği ve hala açık olan en büyük boyut kapısı olan Eye of Terror açılır. Bu patlama Eldar İmparatorluğunun tam ortasında meydana geldi. Milyarlarca Eldar bu patlama yüzünden hayatını kaybetti. Eldarların ruhları da Warp’a geçtiği zaman artık Slaanesh tarafından yutulmaktaydı. Bunu engellemek için Eldar, ruhlarını Isha’dan gelen taşlarda muhafaza etmeye başladı.

 

eldar_laststand_by_mikhailsavier-d79odnv

Eldarlar o gün, tüm Tanrılarını kaybettiklerine inanırlar. Slaanesh tek tek hepsini haince öldürüp güçlerine sahip olmuştur. Bu katliamdan Asuryan bile kurtulamamıştır. Geriye yalnızca Khaine, Isha ve Cegorach kalmıştır.

Khaine, Slaanesh karşısındaki zorlu savaştan sonra yenilir ve parçalara ayrılır. Her bir parçası bugün Craftworld’lerin kalplerinde Avatar’lar olarak yaşamaktadır. Isha, Nurgle tarafından Slaanesh’den çalınır. Nurgle yeni misafiri üzerinde en ölümcül hastalıkları denemektedir, böylece daha kuvvetli hastalık yaratma peşindedir. Cegorach ise Slaanesh ile Khaine dövüşürken Webway’e, Black Library’e kaçar.

Bu yazı, "A'dan Z'ye Warhammer 40K Evreni" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar