Baator 5 – Cehennemin Dükleri

Maladomini

Özel Not: Aşağıdaki asker sayıları, Cehennemde Hesaplaşma’dan önceki rakamlardır. Sonradan gücü çok azalan Baalzebul’un emrinde bu kadar asker hem ölerek, hem de Asmodeus tarafından alınarak ordularının zayıflatıldığı düşünülebilir. Oyunlarınızda daha az bölüğe ve daha güçsüz şeytanlara hükmettiklerini düşünebilirsiniz.

duke7

Baftis: Sessiz, kendi halinde bir dişi şeytandır. Baalzebul’un iki gözdesinden biridir. Çok korktuğu efendisine bir sefer baş kaldırmış ve bu yüzden terk edilen şehirlerden birinde hapsedilmiştir. Uzun boylu, uzun boynuzlu bir insansı dişi şeytandır. Kuyruğu yoktur ve şeytanlar için nadir şekilde menekşe rengi gözleri vardır. Sırtındaki daha açık renkli kısımdan dolayı utanır ve bu yüzden “Baftis’in inci sırtı adına” diye yemin eden bir ölümlüye, bunu bir celp sayıp, bizzat gidip saldırarak cezalandırmıştır. Şimdi, efendisinden affedilmeyi bekleyerek yalnız başına yaşamaktadır.

Lilith: Baalzebul’un diğer gözdesi. Çok hırslı bir dişi şeytandır. Cehennemin en çekici gözdelerindendir. Kızıl tenlidir ve sürüngensi bir kuyruğu vardır. Asla kıyafet giymez ve kendisini karanlıklarla örterek dolaşır. (ince nokta: şeytanların her türlüsü, büyülü büyüsüz her türlü karanlıkta net görür *göz kırp*) Ölümlüler arasında alışılmadık derecede takipçisi vardır ve bu yüzden arşidükler arasında oldukça popülerdir.

Neabaz: Ufak boynuzları ve sinek kanatları dışında insana çok benzeyen bir şeytandır. Normalden büyük ağzından bir hortum (proboscis) çıkarıp kan emebilir. Baalzebul’un haberciliğini yapar. Kendi başına yükselemeyeceği bir noktaya geldiği için, efendisini ve yaptığı işi sever. Aşırı paranoyak olduğu için, Arşidükleri ve kılık değiştirmiş arşidük olabileceğini düşündüğü kişilere (kısacası herkese), onları kızdırmamak için çok kibar konuşur.

duke8

Barbatos: Maladomini’nin mareşalidir. Cehennemde hesaplaşma sırasında Baalzebul’un ordularını komuta etmiştir. Büyük, insansı, boynuzlu, toynaklı bir dev gibi görünür ve zengin, ikna edici bir tonla konuşur.

Abigor: Savaştan çok keyif alan ve rakiplerini savaşta yok etmeyi çok seven bir düktür. 60 bölük malebranche’a komuta eder. Toprak renkli derisi vardır ve vücudu tüysüzdür. Küçük boynuzları, toynakları ve kuyruğu vardır. Sesi derin ve böğürme gibidir.

Bileth: Baalzebul, Moloch aracılığı ile altıncı katı yönettiği zamanlarda o katta Baalzebul’un elçi hakimi (tribune) olarak hizmet etmiştir. Glasya başa geçene kadar orada kalmış, Glasya gelince geri çağırılmıştır. Devasa, sakallı ve kanatlı bir adam görünümündedir.

Zepar: Koyu derili, levha zırh giyen bir insansı şeytandır. 28 bölük malebranche’a komuta eder. Genelde bizzat savaşa girmez.

Erac’ın Kuzeni: Greyhawk dünyasındaki büyük bir kahraman olan Erac’ın kuzenidir. Kuvvetli bir büyücüyken, Mars’a (evet bizim mars) gelmiş ve orada büyü yapmasına izin verilmediği için savaşçılık öğrenmiştir. Sonradan Greyhawk’a dönmüş ve tanrıları dahi öldürebilecek Vorpal kılıçlar edinmiştir. Bu gücüyle şeytan ve iblis lordlarını tek tek öldürürken, iblis lordu Fraz-Urb’luu tarafından kaçırılıp, silahları elinden alınmış ve kendisine işkence edilmiştir. Buradan kurtulduktan sonra, iyiliğin tanrılarına kendisini kurtarmadıkları için sırt dönmüş ve kötücül bir imparatorluk kurmuştur. Ölümden korktuğu için, öldükten sonra kuvvetli bir şeytan olmak karşılığında Baalzebul’la anlaşmış ve ölümden sonra bir dük olarak Baator’a gelmiştir. Gerçek isminin ne olduğunu kimse bilmez ve Erac’ın Kuzeni diye geçer.

duke9

Cania

Adonides: Mephistopheles’in kahyası olarak saraya bakar. Güvenlikten de sorumlu olduğu için, tecrübeleri yüzünden pit fiend’lara güveni hiç kalmamıştır. Her malebranche ve gelugon’un, Baalzebul’un ajanları olduğunu düşünerek hareket eder. Uzun boylu, genç ve yakışıklı bir adam gibi görünür. Parıldayan siyah gözleri ve sivri dişli bir gülümsemesi vardır. Saçları iki küçük boynuzunu gizler.

Baalphegor: Baalphegor, gözdeler arasında en üst statüde olandır. (şu an ölü olan bensozia hariç) cehennemde kullanılan çoğu aleti ve garip şeyleri icat etmiştir. Hem çekici, hem de kibar ve zekidir. Asmodeus bile, Mephistopheles’in bazı davranışlarına sırf Baalphegor’u da onunla beraber yok etmemek için katlanır. Asmodeus Baator’u ele geçirmeden çok daha öncelerden, hatta Baator’un ilk yaratıldığı zamanlardan beri buralarda olduğu söylenir. Tarçın renkli teni vardır ve çoğunlukla insan kadınına benzer. Sadece kırmızı gözleri, ince, zarif kuyruğu ve yine zarif kanatları vardır. Müziksel sesi, kızdığı zaman kırbaç gibi olur ve gözleri alevlenir.

Barbas: Mephistopheles’in hazinecisi olarak görev yapar. Tam anlamıyla şerefsiz ve numaracıdır. Aşırı kibirli ve zalimdir. Hem kendisi, hem de baktığı hazineler Bele, Adonides ve hatta Mephistopheles’in ortak çabaları sonucu yerinde tutulur. Konumunda kalmasının tek sebebi, güvenlik adı altında tüm Baator’u allak bullak edecek kandırmacalar icat edip, düşmanlarını alt edebilmesidir. Kocaman, sakallı ve devasa göbekli bir insansıdır. Uzun cüppelerle toynaklarını ve yağlı tüylerle kaplı vücudunu gizler.

duke10

Bele: Mephistopheles’in sağ kolu ve infazcısı olarak görev yapar. Dağıttığı adaletin aslında çok da tarafsız olmadığına dair şikayetler vardır ve bu yüzden bazı isyankar davranışlar yapanlar çıkabilir. Mephistopheles’in özel emriyle, hiç hazinesi yoktur. Uzun boylu, yakışıklı, boş gözlere sahip bir adam görünümündedir. İnce bıyıklı ve kıvırcık sakallıdır. Minik boynuzları ve genizden bir konuşması vardır. Uzun cüppelerinin altında göğüsten aşağısı kızıl renklidir ve yine cüppelerinin altında çok geniş (20 feet) kanatları vardır.

Bu yazı, "Cehenneme Bir Yolculuk: Baator" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar