Sadece Bir Süper Kahraman Miti Değil, Fazlası: Kamen Rider

Yukarıda az çok özetleme çalıştığımız Showa dönemi şu serilerden oluşmaktadır:

KamenRider6

1999’daki Kamen Rider Kuuga öncesindeki tüm seriler (her ne kadar Kamen Rider V3 dışındaki tüm serilerdeki ilk seriye dair izler giderek azalıyor olsa da) ortak karakterin/olayların varlığından dolayı Showa dönemi dizileri olarak tanımlanıyordu ve Japon imparatoru Hirohito’nun ölümüyle, Showa çağının sona ermesi sonucu 1989 itibariyle Showa dönemi Rider serileri de BLACK RX ile sona ermiş oldu. Bu dönemin ardından yapımcı şirket Toei’nin Kamen Rider’ı ev sineması gibi konseptler üzerinden daha karanlık tonlarda güncelleyerek, seriyi geliştirmeye çalıştığı görülür. Sırasıyla Shin Kamen Rider, Kamen Rider ZO ve Kamen Rider J‘den oluşan 1992-1994 arası bu ara dönem, Showa’nın uzatmalı dönemi olarak da kabul edilebilir. Bu yapımlar her ne kadar ticari hayal kırıklıkları olsalar da, hem külliyatın yetişkin kitleden takipçiler kazandırmış, hem de Heisei döneminde kullanılan, canavarlar ve kahramanlar arasındaki çizgiyi belirsizleştirmek olarak özetleyebileceğiniz yeni konseptin temeli oluşturulmuştur.

Showa dönemi serilerini tek tek sayıp tanıtmak yazıyı oldukça uzatabilirdi, öte yandan Showa serilerinin tamamının halen İngilizce fansub’lar yoluyla çevrilmemiş olduğunu düşünürsek; bu dönem serilerini tanıtmayı ileriki bir zamana bırakabilirim.

KamenRider7

Heisei Dönemi

Mangaka Ishinomori Shotaro’nun 1998’deki ölümünden sonra başlayan ve kendisinin yarattığı konseptlerden bağımsız olarak, büyük ölçüde popüler Anime’lerde çalışan senaristlerin yazdığı diziler, Heisei dönemi seriler olarak tanımlandılar. (Bu dönemdeki tüm seriler kendi içinde bağımsız evrenler olarak çıktılar)

İleride ayrı ayrı yazılarla tanıtabileceğim bu dönem serileri olarak şu yapımlardan oluşuyor:

Sonraki yapımların her biri ise çeşitli şekillerde sonraki yapımlara bağlanan crossover‘lar da içermektedir.

KamenRider8

Boyutlar arası yolculuk temalı 2009’daki Kamen Rider Decade’in yeni hikâye düzeneği ile 1971’den beri çıkan tüm Kamen Rider serilerinin kahramanları, crossover filmlerle tek evrende toplanabilmeye başladılar. Fakat gerek eski aktörlerin aşırı yaşlanmaları, bazılarının oyunculuğu bırakması, bazılarının yeniden bir Kamen Rider projesinde yer almayı reddetmesi, bazılarınınsa vefat etmesi, gerekse Decade’in oldukça eleştirilen senaryo yazım şeklinden ötürü, eski Rider’lerin varlıkları burada trivial ya da non canon olarak kaldı.

Öte yandan 2010’den itibarenki crossover dönem serileri olan W, OOO, Fourze, Wizard, Gaim ve Drive’de kendi içinde bir devamlılık vardır. (Örneğin Fourze serisindeki Sagittarius Zodiarts’ın W serisindeki Foundation X ile direkt bağlantıları vardır) Öte yandan Kamen Rider multiverse’ini etkileyen her olay sonrası, zaman akışı değiştiğine dayalı bir retcon’dan dolayı; Heisei evreninin ilk yarısı ve Showa’nın tamamı paralel evrenlere de sahiptir ve aktörü ölen, seriye geri dönmeyen ya da simaca çok değişen karakterlerin hikayeleri için alternatif devamlılıklar olduğu varsayılmıştır.

Kamen-Rider-Movie-Wars-Full-Throttle

Heisei’nin 2. dönemi olarak nitelendirilebilecek bu dönemde, serilerin son filmleri sonraki serinin 15. haftasından önce geçen bir ara film olarak çekildiğinden, her serinin finali aslında diğer serinin içerisindeki bir spinoff film olarak sona ermektedir ve yayının son 15 haftası içerisinde serinin haftalık hikayesiyle bağlantısı olmayan ama paralel evrende geçtiği söylenebilen yan hikayeler olan bir yaz dönemi filmi de muhakkak vizyona sokulur. Bunun yanısıra; diğer serilerde rol alan aktörlerin geri dönenlerinin simalarıyla yeraldıkları en az bir crossover filmin yanısıra hayranlar arasında popüler olan anti kahramanların kendi yan hikayelerine odaklanan ve ev sineması için üretilen filmler de üretilmektedir.

Yorumlar