DC Çokluevren Dosyası

Earth 7

1970’li yıllarda Champions of Angor adıyla bir grup kahraman, DC’nin içerisinde Marvel karakterlerinin taklitleri olarak yer alıyorlardı. The New 52’da ise Marvel 2000’li yıllarda yapmış olduğu ikili evren sistemine atıfta bulunarak, Ultimate Evreni’ne (Earth-1610) karşılık olarak Earth 7’yi, onun kardeş evreni olarak da ana akım Marvel Earth-616’nın taklidi olan Earth 8’i ana sürecine dahil etmiş oldu.

Earth-7, kardeş evreninin tarihinde birtakım değişiklikler yapılarak distopik hale gelmiş olan bir evren. Multiversity’nin ilk sayısında çokluevrenin dışından (evet dışı da varmış) Earth 7’ye gelen The Gentry adındaki kötü grup, burayı yerle bir eder ve sadece elinde bir mızrakla gördüğümüz Thor’un taklidi olan Thunderer ve daha önceden Earth 8’e geçen Frank Future (Reed Richards’ın taklidi) hayatta kalır. Thunderer da Retailators (Avengers)’a haber vermek için kardeş evreni Earth-8’e doğru yola çıkar.

earth-7ve8

Earth 7 ve 8

Earth 8

Lord Havok (Doctor Doom’un DC versiyonu) ve Extremists (Champions of Angor’un yenilenmiş hali, ama kötü versiyonları) adlı üst düzey güçlü bir grubun hüküm sürdüğü evrendir.

Earth 0 kahramanları olan klasik Justice League of America bu evrende bulunmamaktadır. Onun yerine Marvel Comics kahramanlarına benzerlikleriyle ön plana çıkan Retaliators (Avengers) adlı bir grup kahraman vardır. Bunların yanı sıra  G-Men (X-Men) ve Future Family (Fantastic Four) gibi ekipler de aktiftir. Retaliators ise American Crusader (Captain America) önderliğinde “Retaliators Ready!” (Avengers Assemble!) repliğiyle The Bug (Spider-man), Behemoth (Hulk), Machinehead (Iron Man) vb. ile dünyayı kurtarmaya çalışacaktır.

Earth 9

Tangent Comics tarafından 1998 yılında yayınlanan, DC karakterlerinin “farklı bir şekilde” ele alındığı one-shot’lardan oluşan evrendir.

Bu evrende DC karakterleri bilinen tüm metalardan farklı bir atmosferin içinde yaşamaktadırlar. Ekonomi, coğrafya tamamen fantastik bir şekilde kurgulanmıştır. Buradaki kahramanlar alışılmış versiyonlarından oldukça farklıdır. Mesela Superman zihinsel güçlere sahip bir insandır. Batman sonsuzlukta kaybolmuş zırhlı bir keşiştir. Green Lantern bir büyücüdür. Flash uzayda doğan ilk insandır.

Earth 9 ve 10

Earth 9 ve 10

Earth 10 (Earth-X)

Quality Comics karakterlerinin DC Comics sürekliliği içerisinde bulunduğu bir evrendir. Çekoslovakya’ya düşen Superman’in kapsülünü “ters mühendislik” (reverse engineering) ile çözen Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı’nı kazandığı ve Superman’in Overman adıyla Nazilere katıldığı bir evren tasvir ediliyor.

Serinin ana kahramanları Uncle Sam ve Freedom Fighters adlı bir grup kahraman. Aslında kahraman dediğime bakmayın, evrenin genelinde kendileri bir avuç terörist olarak adlandırılıyorlar. Böyle adlandırılmalarının yanı sıra öyle de davranıyorlar. Özellikle Uncle Sam’in Overman ve New Reichsmen (Nazi Justice League’i diyebiliriz) adındaki topluluğa karşı kullandığı gerilla taktiklerini görmek, karakteri sadece parmağını bize doğrultan adam olmaktan çıkarmış. Multiversity: Masterman adlı çizgi romanda gördüğümüz kadarıyla Earth 5, bu evren için çizgi roman olarak kurgusal nitelikte.

Earth 11

“Ya erkekler kadın, kadınlar da erkek olsaydı? Hatta bu iki grup bir de süper kahraman olsaydı nasıl olurdu?” sorularının cevabını bulacağınız evren Earth 11 evrenidir.

Themischera’nın dünyayı felsefik görüş olarak domine ettiği bir evrendir. Kadın kahramanların çokluğu göze çarpar. Prime Earth’deki kahramanların cinsiyetlerini tersine çevirin, bu evrenin kahramanı olurlar. Wonderous Man, Aquawoman, Batwoman, Superwoman, Jesse Quick, Star Sapphire, Power Man ve Zatara’dan oluşan bir de Justice Guild isimli kahramanlar topluluğu vardır. Paralel evreni Earth 46’ya ne olduğu heniz açıklanmamıştır.

Earth 11 ve 12

Earth 11 ve 12

Earth 12

Teknoloji odaklı gelişen bir evren düşünün, ve Neo-Gotham’ı koruyan genç bir Batman. Nasıl olurdu?

Batman Beyond ve diğer DC animasyonlarının geçtiği evrendir. Justice League Unlimited serisi ve onun geleceğinde geçer. Terry McQuinn, yüksek teknolojiye sahip bu gelecekte Gotham City’yi eski ve yeni tehditlere karşı koruyan Kara Şövalye’dir.

Benzer Yazılar

Yorumlar