Marvel Çokluevren Dosyası

25- Counter Earth (Heroes Reborn)

Earth-616

90’lı yılların ortalarına gelindiğinde Marvel’in durumu pek iç açıcı değildi. İflasın eşiğindeki firma, yeni neslin karakterleri tanımasını kolaylaştırmak için hikayeleri sıfırlamaya karar vermişti. Bu sebeple devasa crossover serisi Onslaught sonunda ölen Avengers, Fantastic Four, Hulk ve Dr. Doom karakterlerinin haklarını başka şirketlere kiralamaya başladı. Böylece aynı zamanda üstündeki mali yükü de azaltmak istiyordu.

Jim Lee’nin şirketi “Wildstorm Productions”, Fantastic Four ve Iron Man’i, Rob Liefeld’in şirketi “Extreme Studios” ise Avengers ve Captain America serilerini kiralamıştı. Ancak 6 sayıdan sonra az sattığı gerekçesiyle Extreme Studios’la yapılan sözleşme feshedilmiş ve haklar Wildstorm’a devredilmiştir. Bir yıllık süre içerisinde 89 farklı sayıda yayınlanan Heroes Reborn, hakkında en çok materyal çıkarılmış evrenlerden biridir.

Image Comics atmosferi taşıyan Counter Earth

Image Comics atmosferi taşıyan Counter Earth

Hikayeye göre Onslaught sonunda ölen karakterler, kozmik seviyede güçlü mutant Franklin Richards (Fantastic Four’dan Mr Fantastic ve Invisible Woman’ın oğlu) tarafından bir cep evrende tekrar hayata döndürülmüştür. Bu evrenin nerede olduğuyla ilgili kesin bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda dünyanın arada güneş kalacak şekilde aynı yörüngede ve tam karşısında yer aldığı, bu sebeple iki dünyanın birbirini hiç bir zaman göremediği söylenmiştir.

Marvel’in o dönemlerde yaşadığı, koca şirketi neredeyse iflasın eşiğine getiren darboğazın etkileri halen günümüzde yaşanmaktadır. Mesela bazı karakterlerin film haklarının Sony ve 20th Century Fox gibi şirketlere, gelecekte yaşanacak sorunlar pek düşünülmeden satılmış olmasının sebebi bu dönemde yaşanan nakit sıkıntısıdır. Şirket, o dönemin etkilerini sinema filmlerinden gelen teliflerle yoluna sokmuş ve sonunda 2009 yılında Disney tarafından satın alındıktan sonra tam anlamıyla kar etmeye başlamıştır.


26- Supernatural

Earth-666

2012 yılında yayınlanan Secret Avengers #33-36 arasında varlığından haberdar olduğumuz doğaüstü bir evrendir. Bu evrende vampir, kurtadam, zebani ve mumya gibi korku temalı karakterler baskın durumdadır. Bu noktada klasik Marvel karakterlerinin de vampir gibi doğaüstü varlıklara benzetildiğini de belirtmek gerekir.

Dr Strange, Black Widow, Daredevil,

Earth-616’da Dr Strange, Black Widow, Daredevil, Captain America, Hawkeye, Punisher ve Thor… Tepede de Spider-Man’in bacakları görünüyor!

Bu arada ilginç bir bilgi olarak; 666 bildiğiniz (ya da bilmediğiniz gibi) İncil’deki bazı ayetlerde geçen Şeytanın Numarası’dır (The Number of the Beast). Ancak Yeni Ahit’in eski Yunan versiyonunda bu sayı 616 olarak çevrilmiştir. Bu sayı da bildiğiniz gibi Marvel’in orijinal evrenine verilmiş numaradır.


27- Marvel Adventures

Earth-20051

Şimdilerde ergen yaşlarında olan kardeşiniz, yeğeniniz vesaireniz var mı? Yok mu? Peki kendi çocuğunuza sahip olacak kadar yaşlı veya 2000 doğumlu olacak kadar genç misiniz? O halde farkında olmasanız da Marvel Adventures evrenini çok iyi biliyorsunuz. Zira Earth-20051, ilköğretim seviyesindeki çocuklara hitap etmesi için çıkarılan, şiddet dozu ve karanlık yönleri azaltılmış, anlatım dili basitleştirilmiş serilerin geçtiği evrendir.

Ufaklıkların okuduğu hafif Marvel hikayelerinin geçtiği Earth-20051

Ufaklıkların okuduğu hafif Marvel hikayelerinin geçtiği Earth-20051

Ülkemizde çocuklara yönelik süper kahraman dergilerinde yayınlanan çizgi romanlar, Marvel Adventures etiketiyle 2005-2012 arasında Amerika’da Marvel Adventures adıyla yayınlanan dergilerdeki içeriklerden oluşmaktadır.

Yorumlar